2007-08-18 18:49:16

Kompleskem pristop Svetega očeta k evropski stvarnosti


(Sabota, 18. avgust 07 RV) Tudi papež Benedikt XVI. vztrajno spodbuja kristjane naj bomo močni, naj odrinemo na globoko in se ne bojimo nasprotovanj. Ti poudarki so v ospredju med apostolskimi potovanji, večjimi srečanji, kot je bilo z mladimi junija v Asiziju, z verniki pred dnevi na praznik Marijinega vnebovzetja in pred tem v zgodovinskem govoru v Regensburgu. Papež se v svojih govorih posveča konkretnim, dnevnim problemom, pa tudi zelo zahtevnim in občim zadevam, zlasti na miselni ravni. Prav tako se spoprijema s temačnimi in spodbudnimi problematikami. Vsebina njegovih govorov pa je vedno umeščena v obzorje Jezusa Kristusa, v konkretnega zgodovinskega Kristusa, ki z nami hodi skozi zgodovino, umeščeno pa je tudi v zgodovino Evrope in njeno krščansko izročilo. V svojem pogovoru z mladimi, 17. junija v Asiziju, je govoril o bivanjski povezanosti med resnico in kakovostjo družbe ter raznih današnjih kultur. V miselno bolj zahtevnem govoru na univerzi v Regensburgu je govoril o korenitem vprašanju našega časa, namreč o notranjem in izmenjujočem se spraševanju o bistvu svetopisemske vere in spraševanju o njej na ravni grške filozofske misli. O tem velikem vprašanju je v Regensburgu podal svoje globoko prepričanje: »Ne preseneča namreč dejstvo, da je krščanstvo, kljub svojemu izvoru in prvemu pomembnemu razvoju na Vzhodu, končno našlo svoj odločilen pečat v Evropi.« Navedeno in podobna razmnišljanja razkrivajo resen razmislek o krščanski stvarnosti in pred očmi vseh razgrinjajo tisto nekaj bistvenega za naš čas, predvsem pa za prihodnost Evrope ter njenih narodov, kultur in raznovrstnih kultur, kar vse tvori sedanjo Evropo. To pa hkrati pomeni, da Sveti oče kristjane opozarja na veliko odgovornost za lastno prihodnost prav v duhu krščanstva, ki je do zdaj odločujoče prežemalo celotno evropsko stvarnost in njeno družbeno, versko, gospodarsko, politično in kulturno dinamiko.
V prihodnjih treh tednih se bodo v Evropi odvili štirje pomembni dogodki, ki bodo navedeni proces prav gotovo poglobili in mu dali nove vsebine. Ti dogodki so: Meeting mladih v Riminiju, ki ga pripravlja gibanje Skupnost in osvobajanje, in se bo začel jutri in bo trajal ves naslednji teden na temo: Resnica je naša danost, za katero smo bili ustvarjeni. Drugi dogodek je srečanje Svetega očeta z mladimi iz Italije v Loretu, 1. in 2. septembra. Treji veliki dogodek je ekumensko molitveno srečanje evropskih krščanskih Cerkva v Sibiu, v Romuniji, od 4.-9. septembra; in četrti dogodek: je papeževo apostolsko potovanje v Mariazell, od 7.-9. septembra. Pred nami so torej štirje pomembni dogodki v Evropi, polni mladostnega, ekumenskega in svežega sporočila, ki bodo vnesli veliko novih in močnih krščanskih vsebin v sedanjo evropsko stvarnost, v katero smo kristjani na Slovenskem še kako vključeni in zanjo odgovorni.
All the contents on this site are copyrighted ©.