2007-08-14 17:32:01

Kardinal Toppo ob 60-obletnici neodvisnosti Indije


INDIJA (Torek, 14. avgust 07 RV) – Kardinal Telesphore Toppo, predsednik Škofovske konference v Indiji, je pripravil sporočilo ob 60. obletnici neodvisnosti Indije izpod britanskega kolonializma. Začel je z znamenitimi besedami Jawaharlala Nehruja, indijskega politika in prvega predsednika vlade v neodvisni Indiji, s katerimi je slednji naznanil zgodovinski trenutek, v katerem se je Indija prebudila v življenje in svobodo ter stopila iz starega v novo. Pod Nehrujevim vodstvom, je zapisal kardinal Toppo, se je Indija podala na pot napredka in razvoja. Temeljna vizija je bila ustvariti generacije, ki bodo gradile Indijo kot suvereno republiko, demokratično, sodobno, napredno in močno deželo. Kardinal je izpostavil upravičenost narodnega ponosa, saj so dosegli mnoge uspehe na področju poljedelstva, industrije, znanosti, tehnologije, zdravstva in izobraževanja. Naštel je še močno obrambno silo, pravičen sodni sistem, široko razvejeno področje medijev, mrežo znanstvenih centrov in raziskovalnih inštitutov ter številno izobraženo delovno silo, na katerih stojijo dosežki vseh teh let.
Nato je Toppo izpostavil vlogo krščanske skupnosti v Indiji, ki je prav tako prispevala k razvoju države, in sicer preko številnih izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, socialnih in gospodarskih razvojnih programov. Vse to so upravičeni razlogi, da Indija slavi 60 let neodvisnost, je zapisal kardinal. Obudil pa je tudi spomin na vse tiste može in žene, ki so predano in zvesto verjeli v Indijo in za svobodo žrtvovali svoje življenje. Ob ponosu na gospodarske, socialne in politične dosežke v minulih 60 letih, je zapisal kardinal Toppo, pa ne moremo zapreti oči pred težkimi razmerami v državi. Gospodarska blaginja je Indijo pripeljala do vstopa na svetovno gospodarsko raven, vendar ji je spodletelo priti tudi do tistih, ki živijo na obrobju družbe. Kot velik problem in razlog za zaskrbljenost je Toppo navedel dejstvo, da v Indiji živi skoraj 300 milijonov ljudi pod pragom revščine. Čeprav je državi uspelo ustvariti izobraževalne in zdravstvene ustanove na visoki svetovni ravni, je pred Indijo še dolga pot, da bo lahko zagotovila kvalitetno izobrazbo in zdravstvene usluge širšemu krogu ljudstva, predvsem revnim in odrinjenim. Kot korak v pravilno smer je kardinal navedel ustanovitev Panchayati Raj ustanov, v katerih ženske odločajo o polovici izvoljenih predstavnikov. Posebej je izpostavil problem korupcije, slabo gospodarjenje z viri in zapostavljanje tistih skupin, ki so najbolj zaslužne za razvoj. Vse to je po Toppojevih besedah prispevalo k vedno večjemu ločevanju ljudi in povzročalo veliko neredov v različnih delih Indije. Kot konkreten primer je kardinal navedel manjše verske skupnosti, ki so bile neprestano tarča različnih družbenih in političnih organizacij, ki so razglašale oblast večine. Kardinal Toppo je proti koncu svojega sporočila še zapisal, da ima Indija vodilno vlogo v sodobnem svetu, ki si prizadeva pravilno ubesediti več kulturni in več verski ethos, ki je dediščina sedanjega časa. Indija je bila vedno družba, znotraj katere so soobstajale različne kulture, jeziki, veroizpovedi in filozofije. Na ta način so se stikale različne miselnosti, čutenja, vrednote in izročila. Po kardinalovih besedah je temeljna dolžnost vsakega prebivalca Indije, da si prizadeva ohraniti to neprimerljivo dediščino dežele.
All the contents on this site are copyrighted ©.