2007-08-12 18:44:46

Žrtve kolere v Angoli


LUANDA (Nedelja, 12. avgust 07 RV) – Letos je v Angoli za kolero umrlo 415 ljudi, 16.310 pa se jih je okužilo. Kolero so odkrili lani,13. februarja in razglasili posebno stanje. Od takrat se je bolezen razširila v 16 od 18. provinc, ki tvorijo to veliko afriško državo pod ekvatorjem.
Tedensko poročilo Svetovne zdravstvene organizacije pravi, da se je v zadnjem času višina povprečne smrtnosti ustalila in znaša 3%; v najbolj napadenih področjih pa še vedno znaša okrog 20%. Strokovnjaki so nadalje presenečeni, da epidemija kolere traja tako dolgo. To daje misliti na problem medicinske varnosti, vzrok temu pa je verjetno tudi nepopolna mreža zdravstvenih uslug. Te so veliki problem na celotnem ozemlju Angole in so posledica 27 let trajajoče državljanske vojne. Najbolj problematično je področje veliko 1.450.000 kvadratnih kilometrov, to je približno za štiri Italije, kjer glavni vzroki za pojav kolere ostajano nespremenjeni. Ti so: pomanjkanje pitne vode, pomanjkljiva kanalizacija in sploh odtok voda, posebno še v večjih naseljih in predmestnih predelih, kjer so se lani najprej pojavili primeri kolere. Po do sedaj zbranih podatkih je od lani februarja do 10. avgusta letos v Angoli umrlo nad 3.100 ljudi, nad 80.000 ljudi pa je okuženi s kolero.
All the contents on this site are copyrighted ©.