2007-08-09 18:18:18

Sporočilo Svetega očeta Kolumbovim vitezom


NASHVILLE (Četrtek, 9. avgust 07 RV) – Od 7. do 9. avgusta poteka v Nashvillu v ZDA 125. letni kongres Vrhovnega sveta Kolumbovih vitezov. Ob tej priložnosti je Redu Kolumbovih vitezov svetega groba namenil besede tudi papež Benedikt XVI. v poslanici, ki jo je med otvoritvijo kongresa osebno prenesel kardinal Tarcisio Bertone, Državni tajnik Njegove Svetosti.
Papež je svoje sporočilo začel z besedami svetega Pavla iz Drugega pisma Korinčanom: »Božji Sin Jezus Kristus, ki je bil med vami oznanjen /…/ ni postal ''da'' in hkrati ''ne'', ampak se je v njem zgodil ''da''« (2Kor 1,19). Po tem svetopisemskem stavku je bila tudi izbrana tema tokratnega kongresa Kolumbovih vitezov, ki se glasi »Praznovanje 125 let dejavne vere: pričevanje za ''da'' Jezusa Kristusa«. Sveti oče je nato izpostavil, kako pomembno je poudariti, da je sporočilo evangelija tisto, ki odgovarja z ''da'' na vse upe in prizadevanja človeštva. Brez Boga ostaja človek nemiren in neizpolnjen. Naša srca so bila ustvarjena za Gospoda in ne najdejo miru, dokler ne počijejo v njem, je Benedikt XVI. navedel besede sv. Avguština. Ko Boga priznamo ter ga iskreno povabimo in sprejmemo v svoje življenje, bo k nam prišel Sveti Duh, v nas prebival in razvnemal srca z božjo ljubeznijo. Takrat bomo dojeli, kako pomembna je naša poklicanost, da postanemo božji otroci. In prevzelo nas bo čudenje nad dokončnim in nepreklicnim ''da'', ki ga je izgovoril Bog po svojem Sinu Jezusu Kristusu. Že 125 let, je nadaljeval Sveti oče, si Kolumbovi vitezi prizadevajo odgovoriti na ta ''da'' ter iskreno in srčno odgovarjajo klicu, ki vabi k apostolski hoji za Kristusom. Drugi vatikanski koncil nas uči, da ima vsak kot deležen Kristusovega poslanstva v življenju in delovanju Cerkve pomembno vlogo, kot duhovnik, prerok, kralj ali vernik laik. Ta vloga prav tako vključuje oznanjevanje Evangelija, kar se še posebej lahko izvaja s pomočjo katehetskega izobraževanje ter z dejavnostmi, ki v Cerkev pritegujejo in usmerjajo tiste posameznike, ki so morda od Cerkve odmaknjeni. V tej povezavi je papež je nato še izpostavil služenje družbi preko dobrodelnih dejavnosti, skrb za revne in bolne, pomoč vsem, ki so v kakršnikoli potrebi, vse v duhu ustanovitelja Reda Kolumbovih vitezov Michaela McGivneya. Sveti oče je še poudaril zvesto pričevanje o krščanski zakonski zvezi in družinskem življenju, pri čemer posvečenost družine kot Cerkve v malem od znotraj preobraža družbo. Na vse te in še mnoge druge načine so Kolumbovi vitezi gradili Božje kraljestvo na zemlji, je zapisal v svoji poslanici Benedikt XVI. ter izrazil svoje prepričanje, da bodo tudi v prihodnosti nadaljevali z vdanim in gorečim prizadevanjem ohranjati in širiti poslanstvo Cerkve. Nato je Sveti oče spodbudil Kolumbove viteze, naj misijonarska prizadevanja neprenehoma podpirajo z vdano molitvijo. Kot primer je papež navedel blaženo Terezijo iz Calcute, ki je učila, da čas posvečen Bogu v molitvi ne oddaljuje od dejavnega in ljubečega služenja drugim, temveč je v resnici neizčrpen vir služenja. Koliko bolj se boste poglabljali v vrelec božje ljubezni, je zapisal Sveti oče, toliko bolj boste postajali podobni Kristusu. Tako boste pred svetom, ki vas obdaja, razglašali svoj ''da''. Ob koncu svojega sporočila Kolumbovim vitezom, je papež Benedikt XVI. še spomnil, da zborovanje poteka v dneh, ki sledijo prazniku Gospodovega spreobrnjenja na gori. V tem duhu je Sveti oče navzočim zaželel, da bi svetloba, ki je na gori Tabor tako čudovito sijala s Kristusovega obraza, misli in srca vseh napolnila z božjo ljubeznijo ter jih naredila za radostne Gospodove pričevalce v vsem, kar počnejo.
Ob obisku 125. kongresa Kolumbovih vitezov v Nashvillu, so Kolumnbovi vitezi kardinalu Narcisi-u Bertone-ju, Državnemu tajniku Njegove Svetosti podelili nagrado Gaudium et Spes. Z nagrado, ki jo podeljujejo Kolumbov vitezi, se je kardinal Bertone pridružil dozdajšnjim nagrajencem: Materi Tereziji, kardinalu Johnu O'Connorju in Jean Vanieru, ustanovitelju L'Arche - Barka. Ob prejemu nagrade je kardinal Bertone govoril o svoji službi Tajnika, ki zahteva, da se v svojem delu vedno obrača na II.vatikanski koncil. Cerkev si prizadeva nadaljevati Kristusovo delo, kajti poklicani smo, da služimo in ne da se nam služi, so bile kardinalove besede.
All the contents on this site are copyrighted ©.