2007-08-08 16:58:51

Latinska Amerika začne izvajati »Veliki celinski misijon«


LATINSKA AMERIKA (sreda, 8. avgust 07 RV) – Cerkev v Latinski Ameriki in na Karibih je letos maja v Aparecidi v Braziliji pripravila sistemski program oznanjevanja v prihodnjih letih. Zaključni dokument je Sveti oče potrdil pred nekaj tedni. Od prvega avgusta pa smo priče, kako so posamezne škofovske konference začel izvajati ta obsežen program, znan tudi z imenom »Veliki celinski misijon«.
Škofovska konferenca v Urugvaju je imela plenarno zasedanje od 1.-6. avgusta, na kateri so razpravljali, kako bodo zastavili in začeli »Veliki celinski misijon«. Škofje v Urugvaju so se pred skupnim zasedanjem posvetovali s svojimi duhovniki in posebej izbranimi delegati, s katerimi so pregledali, kateri poudarki skupnega dokumenta iz Aparecide so posebej pomembni za vsako škofijo ali tematsko pastoralno področje. Nato so iskali skupne točke za Cerkev v Urugvaju. Duhovnik José Luis Bonifacino, izvršni tajnik Narodnega odbora duhovnikov, je dejal, da ta posvet bil po eni strani že utečen, po drugi pa je že upošteval zaključni dokument iz Aparecide. V tem pogledu predstavlja novost v srečanju med duhovniki in škofom.
V Peruju pa je od 6.-10. avgusta v teku X. narodni tečaj za mlade Perujce, ki ga je sklical Škofijski odbor za mladinsko pastorala. Na narodnem tečaju razmišljajo na temo: »Mladi z roko v roki naproti 'Velikemu celinskemu misijonu'«. Tudi v tem primeru gre za sistematično in zavestno poglabljanje mladih v Peruju v zaključni dokument iz Aparecide z namenom, kako na vsebinski in operativni ravni zastaviti Veliki celinski misijon. Od leta 1998 je tak posvet mladih kristjanov v Peruju vsako leto. Letos se bodo osredotočili na dve tematiki. Prva je »nujen in nenadomestljiv prispevek mladih vernikov laikov v celinskem misijonu«. Druga pa je »kakšen prispevek lahko tekom misijona dajo sredstva družbenega obveščanja in kako naj jih mladi izpopolnjujejo«.
V Peruju pa bo Velikemu celinskemu misijonu posvetčen tudi X. Narodni Evharistični kongres, ki bo od 25.-30. avgusta letos. To bo dogodek, ko bodo vsi Perujci zbrani ob Evharističnem Jezusu. Evharistični kongres bo začetek Velikega celinskega misijona na katerega smo povabljeni, da pričamo o našem biti Kristusov učenec in misijonar. Na koncu Evharističnega kongresa se bo perujsko ljudstvo posvetilo Devici Mariji s prošnjo za Njeno varstvo na »začetku Velikega celinskega misijona«. Za perujsko ljudstvo bo to zelo močan duhovni trenutek, ker biti zbran ob Njavetejšem Zakramentu, ki je središče in vrhunec življenja Cerkve, nujno vodi v razmišljanje, kako naj vsak kristjan upriliči svoje življenje z Evharističnim Jezusom, Gospodom, ki daje življenje vsakemu in narodom v Latinski Ameriki in na Karibih.
Na posebni teološki ravni se v Veliki celinski misijon vključuje tudi 49. Mednarodni Evharistični kongres, ki bo junija prihodnje leto v Quebecu, v Kanadi. Na to povezavo na svoj način opozarja tudi tematika tega kongresa: »Evharistija, Božji dar za življenje sveta.«All the contents on this site are copyrighted ©.