2007-08-08 16:45:02

Kateheza Svetega očeta o sv. Gregorju Nazianškem


(sreda, 8. avgust 07 RV) Papež Benedikt XVI. se je danes srečal z verniki z vsega sveta v dvorani Pavla VI. v Vatikanu. Svojo katehezo je posvetil sv. Gregorju Nazianškemu, uglednemu cerkvenemu očetu iz Kapadocije, velikemu teologu in branilcu krščanske vere v četrtem stoletju. Razen tega je bil izvrsten govornik, kot pesnik pa je imel izraziti čut za pesniške in miselne odtenke. Sveti Gregor Nazianški se je rodil leta 330. Mati ga je ob rojstvu posvetila Bogu. Prvo in odlično vzgojo je prejel najprej v družini, nato pa je študiral na najboljših šolah tistega časa. Začel je v Cesareji v Kapadociji, kjer je postal prijatelj Bazilija, pozneje pa je bival v Aleksandriji v Egiptu, največ pa v Atenah. O svojih srečanjih s škofom Bazilijem takole piše: »Takrat me ni prevezel le moj veliki prijatelj Bazilij zaradi svoje resnosti, navad, zredlosti in modrosti svojih govorov, ampak me je v vse to uvajal. Naju je vodila ista vnema po znanju. Najina tekma je bila: ne kdo bo prvi, ampak kdo bo dovolil bližnjemu, da bo privi. Kazno je bilo, da sva imela eno dušo v dveh telesih.« Iz teh besede veje opis te velike in gospodske duše.
Ko se je razgledal po takratnem političnem, predvsem pa miselnem svetu, se je spreobrnil v krščanstvo, prejel krst in se napotil v meništvo. Kot menih se je obotavljal, da bi prejel zakrament mašništva, končno pa je pristal. Leta 371 ga je prijatelj in škof Bazilij hotel posvetiti v škofa v mestu Sasimes, toda on je ostal v mestu Nazianz. Proti letu 379 je bil poklican v Carigrad, da bi vodil manjšo krščansko skupnost, ki je ostala zvesta nauku konicla v Niceji, leta 325, in je izpovedovala vero, da so vse tri Božje osebe istega bistva. Večina kristjanov v Carigradu pa je ostala zvesta nauku duhovnika Arija, V Carigradu je v cerkvi Anastasis imel pet Teoloških govorov, ki so ostali slavni po svoji teološki celovitosti, trdnosti nauka, spretnem razmišljanju in sijajni govorniški obliki. Ker je sodeloval na drugem vesoljnem cerkvenem zboru, ki je bil prvi Carigrajski koncil, leta 381, je bil izbran za škofa v Carigradu in je moral prevzeti predsedonvanje cerkvenega zbora. Ker pa se je proti njemu organiziral močan odpor med člani koncila, je moral odstopiti od predsednovanja koncilu v Carigradu. Vrnil se je v mesto Nazianz in se posvetil dušnopastirksi skrbi tamkajšnje cerkvene skupnosti. Nato se je dokončno umaknil v samoto v rojstno mesto, kjer je umrl leta 390.
Po katehezi o svetem Gregorju Nazianškem, je v pozdravu v italijanščini, mladim posebej pripročil zgleda dveh svetnikov: sv. Dominika Guzmana, ki goduje danes, jutri pa bo bogoslužni spomin Svete Terezije Benedikte od Križa, ali Edith Stein, ki je sozavetnica Evrope. Ta dva svetnika naj vam mladim pomagata, da boste vedno zaupali v Kristusa. Njun zgeld pa naj podpira tudi vas, bolnike, da boste z vero z odrešujočo močjo vašega Križa. Novoporočence pa spodbujam, da boste svetla podoba Boga z vašo medsebojno zvestobo.
All the contents on this site are copyrighted ©.