2007-08-04 17:00:39

Kard. Martino v Ugandi predstavil Kompendij družbenega nauka Cerkve


KAMPALA (4. avgust 07 RV) – Predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir, kardinal Renato Martino, je danes v Kampali v Ugandi uradno predstavil Kompendij družbenega nauka Cerkve, ki ga je oktobra 2004 izdal njegov dikasterij. Kardinal Martino je osvetlil bistvena sporočila Kompendija, ki družbeni nauk postavlja v osrčje poslanstva Cerkve, nato pa podal konkretne smernice za krščansko pričevanje v Ugandi. Posebno veljavo sta Kompendiju pripisovala tudi Božji služanik Janez Pavel II. in papež Benedikt XVI. Slednji v okrožnici Deus Caritas Est - Bog je Ljubezen piše, da je Kompendij najboljše sredstvo za doseganje pravičnega družbenega reda. Kardinal Martino je na predstavitvi Kompendija dejal, da družbeni nauk Cerkve izraža razumevanje družbe in položaj Cerkve v njej. Namen Kompendija je oblikovati človečnost in solidarnost, je poudaril kardinal Martino in pojasnil, da Kompendij za dosego tega cilja ponuja štiri načela. To so: načelo osebnosti, načelo skupnega dobrega, načelo subsidiarnosti in načelo solidarnosti.
Načelo osebnosti se nanaša na zavedanje, da je vsaka oseba živa Božja podoba in ji zato pripada pravica do nedotakljivosti njenega dostojanstva. To načelo v praksi pomeni zaščito človekovega dostojanstva in temeljnih človekovih pravic. Drugo načelo, načelo skupnega dobrega, zadeva predvsem vzpostavljanje miru, dobro organizacijo države, ustrezen sodni sistem, zaščito okolja in dosegljivost hrane, vode, stanovanja, dela in izobraževanja vsem ljudem. Skupno dobro vključuje vse tisto, kar posameznikom in skupinam omogočajo razvoj, zaščito človekovih pravic ter varovanje družine, svobode in pravice do združevanja. Načelo subsidiarnosti je tretje načelo, ki ga navaja Kompendij in zahteva predvsem medsebojno pomoč in podporo. Izvrševanje tega načela se kaže kot pomoč močnejšega šibkejšemu, ali kot medsebojno dopolnjevanje med osebami, skupinami ali državami. Četrto načelo pa je načelo solidarnosti, ki zahteva, da vsak z vsakim deli dobrine, odgovornosti, naloge in težave. Izraža medsebojno odvisnost med ljudmi in skupnostmi.
Kardinal Martino je nato nanizal nekaj vodil za usmerjanje krščanskega pričevanja v ugandski družbi. Kot prvo je izpostavil spodbujanje miru in zaščito človekovih pravic. Nadalje je v Ugandi potrebno spodbujati razvoj, je pojasnil Martino. Pri podpiranju pravice do razvoja Cerkev poudarja predvsem ljubezen do revnih, saj se je Kristus na poseben način postavil na stran revnih. Predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir je kot tretjo smernico navedel skrb za okolje, ki je delo Boga Stvarnika. Varovanje okolja mora biti etično naravnano. Četrto vodilo, je nadaljeval kardinal, je zaščita pravice do miru, peto pa je v domeni kristjanov laikov, ki so glavni agenti za vzpostavljanje človečnosti in solidarnosti ter morajo vir navdiha iskati v družbenem nauku Cerkve, je še poudaril kardinal Renato Martino.
All the contents on this site are copyrighted ©.