2007-08-03 17:33:58

Statistični podatki o Cerkvi v Avstriji


AVSTRIJA (3. avgust 07 RV) – Po statističnih podatkih iz konca leta 2005 ima Avstrija 8.220.000 prebivalcev, od katerih je katoličanov 5.976.000, kar je skoraj 73 % vseh Avstrijcev. Ti živijo v 12 škofijah in 3.072 župnijah. Po podatkih iz leta 2007 ima Avstrija 26 škofov. Leta 2005 je bilo 2.647 škofijskih duhovnikov in 1.676 redovnikov, skupaj torej nekaj več kot 4.300. Na enega duhovnika tako pride 1.382 katoliških vernikov. Redovnic z zaobljubami je 5.041. Avstrijska Cerkev ima 534 stalnih diakonov in 1.926 katehistov in katehistinj. Za duhovniški poklic se pripravlja 2.170 semeniščnikov in 315 bogoslovcev. Podatki o izobraževalnih ustanovah, ki so v lasti Cerkve oziroma jih katoliška Cerkev tudi vodi, so naslednji: v Avstriji je katoliških 738 osnovnih šol, 172 srednjih šol ter 14 višjih šol in univerz. Katoliške osnovne šole je decembra 2005 obiskovalo več kot 57.500 učencev, v katoliške srednje šole je bilo vpisanih dobrih 43.500 dijakov, na katoliških višjih šolah in univerzah pa se je izobraževalo nekaj več kot 26.300 študentov. Glede ustanov, ki se ukvarjajo s humanitarnimi in socialnimi dejavnostmi ter so v lasti oziroma tudi pod vodstvom Cerkve ali katoliških redovnih skupnosti, naj omenimo naslednje podatke: 21 bolnišnic, 47 domov za ostarele, invalide in osebe s posebnimi potrebami, 85 sirotišnic in zatočišč, 89 središč, ki se ukvarjajo s svetovalnim delom za družine in zaščito življenja.
All the contents on this site are copyrighted ©.