2007-08-03 17:31:50

Kardinal Martino odprl zborovanje Mednarodnega gibanja katoliške mladine


KAMPALA (3. avgust 07 RV) – Danes se je v Kampali, glavnem mestu afriške države Uganda, pričelo svetovno zborovanje Mednarodnega gibanja katoliške mladine. Gibanje povezuje dijake in študente iz celotnega sveta in jih spodbuja k aktivnemu sodelovanju v življenju katoliške Cerkve. Vsake štiri leta se srečajo na svetovnem zborovanju, ki letos poteka pod geslom Dialog, učenje, življenje: mladi ustvarjajo spremembe.
Pred začetkom zborovanja v Kampali je sveto mašo daroval kardinal Renato Martino, predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir. V homiliji je kardinal mlade pozval, naj usmerijo svoj pogled k evharistiji, ki je središče življenja katoličana. Mi smo evharistični ljudje, je poudaril Martino in dejal, da bo človeško življenje smiselno in izpolnjeno samo, če bo človek podaril samega sebe Bogu in sočloveku. Resnična identiteta posameznika se zjasni takrat, ko je skupaj z drugimi zbran okrog oltarja.
Kardinal Renato Martino je spregovoril tudi na samem začetku zborovanja in v svojih uvodnih besedah izpostavil in ovrednotil pojem miru. Pri tem se je naslonil na sporočilo pokojnega papeža Janeza Pavla II. ob svetovnem dnevu miru leta 2004. Pokojni papež je takrat izpostavil okrožnico bl. Janeza XXIII. Pacem in terris - Mir na zemlji, kjer govori o vrednotah, na katerih lahko gradimo zares mirno človeško bivanje. Vrednote, ki zagotavljajo mir so resnica, pravičnost, ljubezen in svoboda.
Kardinal Martino je nadaljeval z besedami iz okrožnice, ki govori o štirih temeljnih značilnostih miru. Najprej je mir dar Božje ljubezni, ki ga je prinesel Jezus Kristus in k nam prihaja kot sad Svetega Duha. Da bi ga prejeli, moramo iskreno ljubiti Boga. Kot druga lastnost je mir pristno dejanje usmiljenja in ljubezni, je nadaljeval Martino. Kajti ljubezen uničuje greh, pomirja človeka z Bogom in s sosedom, in je nasprotje ponosa kot pogostega vzroka mnogih sporov. Kar je še temeljnega pomena za mir, je njegova zahteva priznati dostojanstvo človekove osebnosti. Na sam vrh stvarstva je postavljen človek s svojim dostojanstvom, svojimi pravicami in dolžnostmi. Kot zadnja od štirih lastnosti miru je ta, da se ga ne gradi samo s političnimi odločitvami ter uravnavanjem oblasti in interesov, temveč se mir gradi z zavestjo, idejami in miroljubnim delom, je pojasnjeval kardinal Martino.
V nadaljevanju je izpostavil notranjo razsežnost miru in notranjo razsežnost človeškega delovanja. Pomen te notranje razsežnosti je izredno pomemben v prizadevanjih za mir, saj mora biti vir vsakega delovanja ljubezen. Resnično delo za mir prihaja iz človekove notranjosti, so bile kardinalove besede. Kajti mir se najprej in predvsem rojeva v novem srcu. Z obnovljenim srcem pa je mogoče na novo videti mnoge probleme današnjega sveta, med katerimi je kardinal Martino naštel: revščina, pomanjkanje spoštovanja splošnih človekovih pravic, oboroženo nasilje, ki je še posebej prisotno v Afriki.
Predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir je nato nakazal štiri poti, ki vodijo k obnovitvi sveta, kakor jih predlaga družbeni nauk Katoliške Cerkve. Prva je pot pravičnosti, kajti mir je rezultat pravičnosti v družbi. Druga pot govori o celostnem razvoju vsakega posameznika in njegove osebnosti, kajti razvoj je drugo ime za mir. Tretja pot, ki jo je izpostavil Martino je pot solidarnosti, kajti solidarnost je prav tako novo ime za mir. Zadnja izpostavljena pot cerkvenega družbenega nauka pa je pot spoštovanja človekovih pravic. Iz povedanega je Martino osvetlil štiri temeljne vrednote, brez katerih ni mogoče ustvariti miru: to so pravičnost, razvoj, solidarnost in spoštovanje človekovih pravic.
Ob koncu svojega otvoritvenega govora je kardinal Martino mlade pozval, naj v obdobju svojega šolanja rastejo v može in žene miru ter jim nakazal nekaj smernic v njihovih prihodnjih prizadevanjih. Pozval jih je, naj v sebi gradijo smisel za univerzalnost, si prizadevajo za notranji mir, ki vodi k družbenemu miru. Povabil jih je k oblikovanju smisla za širjenje družbene pravičnosti, jih opogumil k trdnemu spoštovanju pravic, ki pripadajo vsakemu posamezniku in vsem narodom. Prav tako jih je pozval k popolnemu zavračanju vojne in nasilja kot reševanja konfliktnih situacij. Ob koncu svojega govora v Ugandi pa je kardinal Martino mlade še pozval k ohranjanju globoke ljubezni do Boga, ki v Jezusu Kristusu odseva ljubezen med Očetom, Sinom in Svetim Duhom. Vsako resnično prizadevanje za mir mora izvirati iz Boga, so bile besede kardinala Renata Martina ob začetku svetovnega zborovanja Mednarodnega gibanja katoliške mladine v Kampali.
All the contents on this site are copyrighted ©.