2007-08-01 17:09:57

Papeški svet za pravičnost in mir podpira nov zagon mednarodne skupnosti za dosego Razvojnih ciljev tisočletja


NEW YORK (1. avgust 07 RV) – Novi angleški premier, Gordon Brown, je včeraj prvič govoril na Splošnem zasedanju skupščine Združenih narodov. V svojem govoru je pokazal stališča angleške vlade do razmer po 11. septembru 2001, do stanja v Darfurju in Razvojnih ciljih tisočletja.
O boju Združenega kraljestva zoper islamski terorizem je dejal, da si bo njegova vlada prizadevala čimprej prepustiti varnost v Iraku iraškim oboroženim silam. V Darfur bo skupaj z drugimi državami poslala okrog 28.000 vojakov v okviru mirovnih sil. V govoru novega angleškega premierja pa je najbolj odmevalo stališče angleške vlade, ki odločno podpira resolucijo Združenih narodov iz leta 2000, z naslovom Razvojni cilji tisočletja. 8. septembra 2000 so namreč Združeni narodi sprejeli strateško opredelitev, da naj bi človeštvo do leta 2015 premagalo revščino in uresničilo znosen razvoj. Angleški premier Gordon Brown je odločitev svoje vlade tudi govorniško zelo močno in spretno podal, ko je dejal, da ko bi v Angliji vsak dan umrlo 30.000 otrok zaradi lakote, kar je stvarno razmerje stanja na svetu, bi Združeno kraljestvo takšno stanje razglasilo za kritično. Na svetovni ravni pa je stanje dejansko kritično. In kdaj se naj lotimo odprave kritičnega stanja, če ne zdaj? Kdo naj se ga loti, če ne mi? Če se ga ne lotimo skupaj, kako naj se ga potem lotimo? Vsebinsko in govorniško močan je tudi tisti del Gordonovega govora, ko pravi, da človeštvo danes nima več razlogov za odlašanje, ker se ne more več izgovarjati v stilu prejšnjih rodov, ki so radi govorili, če bi imeli znanje, ko bi obvladovali tehnologije, če bi imeli dovolj razvito medicino, ko bi primerno obvladovali znanosti in ko bi imeli na razpolago dovolj sredstev. Danes imamo znanje, odgovarja Gordon Brown, obvladamo tehnologijo, imamo razvito medicino in je na voljo dovolj sredstev. Kar danes potrebujemo, je enotnost in moč ciljev, ki bodo povezali znanje in sredstva, da jih bomo dobro uporabili za to kar potrebujemo. Danes potrebujemo odgovorno borbo zoper nadloge, ki tarejo človeštvo.
V nadaljevanju govora je angleški premier potrdil, da so zastavljeni cilju uresničljivi pod pogojem, da države dejansko dajo na razpolago že predvidena sredstva v višini 0,7% bruto narodnega dohodka vsako leto. Ta sredstva se morajo usmeriti v vzgojo, mednarodno trgovino in gospodarski razvoj, nadalje v vlaganja, da ne bo prišlo do klimatskih sprememb, v borbo za preventivno zdravje predvsem otrok in v nove oblike sodelovanja med državami na svetovni ravni.
Danes je Papeški svet za pravičnost in mir pohvalil in podprl nov zagon mednarodne skupnosti, da bi dosegla zastavljene Razvojne cilje tisočletja, kot to predvideva Resolucija iz leta 2000. Od leta 2015, ki je bilo določeno kot zadnji rok za dosego zastavljenih ciljev, nas loči le še polovico časa, je rečeno v dokumentu Papeškega sveta za pravičnost in mir. Dragocen napredek je možno zaznati na področju vzgoje, zdravja in odpravljanja revščine. Hkrati pa je nujno potrebno zastaviti nov in učinkoviti pristop, da se dosežejo zastavljeni cilji. Papež Benedikt XVI. je jasno povedal, da so najbolj razvite države dolžne podpreti zastavljeno resolucijo in jo uresničiti, najprej tako, da dejansko namenijo 0,7% bruto narodnega dohodka na leto za te cilje. To pa pomeni 150 milijard ameriških dolarjev na leto in ne le 78,6 milijarde, kolikor jih dajo sedaj. Za nov razvoj človeštva niso dovlj le izjave, ampak stvarna solidarnost na svetovni ravni, je še rečeno v dokumentu Papeškega sveta za pravičnost in mir.
Zamisel in predlog novega angleškega premierja sta v skupni izjavi podprla angleški in škotski kardinal, Murphy O'Connor, nadškof v Londonu in Keith Patrick O'Brien, nadškof v Edinburghu.All the contents on this site are copyrighted ©.