2007-04-09 12:40:12

ĐỨC TIN CÔNG GIÁO ĐỐI LẠI HỒI GIÁO PHẠM THƯỢNG


Bài phát biểu của tôi trước tiên nhắm gởi đến tín hữu Công Giáo Ý, những người thiện tâm. Bởi lẽ, tôi không thể nào hiểu được, không thể nào chấp nhận được, làm sao có một tín đồ đạo Hồi, lại dám công khai nhạo báng, bôi nhọ Kitô Giáo, xúc phạm đến Thánh Giá, xúc phạm đến Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Chịu Đóng Đinh trên Thánh Giá??? Chưa hết. Tín đồ hồi giáo ấy lại dám đùa cợt cách bỉ ổi, phạm đến Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA trên màn ảnh truyền hình Ý!

Tôi là sinh viên trẻ, tuổi 23, người Ý. Tôi đang tìm hiểu ơn gọi tiến đến thiên chức linh mục. Tôi không khoan nhượng việc tín đồ đạo hồi tên Abdel Smith dám công khai chế diễu Đức Tin vào THIÊN CHÚA Ba Ngôi và vào Hội Thánh Công Giáo của tôi. Abdel Smith còn dám nhạo báng các Biểu Tượng Thánh chắc chắn và hữu hiệu của Kitô Giáo cũng như khinh thường các đối tượng cao cả của cuộc đời tôi. Không. Tôi không khoan nhượng việc Abdel Smith dám làm những hành vi đê tiện ngạo nghễ ấy!

Tôi xin được phép nêu lên vài vấn nạn. Những tín đồ hồi giáo đã quên mất con số không biết bao nhiêu người hồi được các Trung Tâm Bác Ái Ý tiếp đón rồi sao? Họ cũng quên mất từng được tổ chức Caritas Công Giáo Ý giúp đỡ rồi sao? Chưa hết. Những tín đồ hồi giáo di dân tị nạn đến đây an cư lạc nghiệp, rồi xây cất đền thờ hồi giáo lộng lẫy, cũng quên mất đất nước Ý từng bao che, dung thứ cho họ rồi sao?

Tôi không có tinh thần kỳ thị chủng tộc. Không. Tôi cũng không bao giờ muốn trở thành người kỳ thị! Tôi chỉ muốn nêu lên các quyền lợi của tôi và nhắc nhở các tín đồ hồi giáo đang trú ngụ trên đất nước Ý của tôi, phải tôn trọng các quyền lợi chính đáng của tôi. Giống y như đất nước Ý của tôi tôn trọng tự do tôn giáo của người đạo hồi vậy. Tôi hãnh diện là tín hữu Công Giáo. Tôi cũng cảm thấy sung sướng tôi là người Ý đang sống trên quê hương Ý của tôi. Tôi không chấp nhận việc người hồi giáo di dân đến đây sinh sống, rồi chế nhạo Kitô Giáo của tôi. Không. Tôi không chấp nhận hành động phạm thượng ấy!

Hỡi các tín hữu Công Giáo, hỡi các bạn trẻ Công Giáo thân mến. Đã đến lúc chúng ta phải cất cao tiếng nói, phải nêu bật các giá trị thánh thiêng, các lý tưởng siêu việt của Kitô Giáo. Tôi kêu mời các nhà chính trị - tự xưng chính trị gia Công Giáo - hãy cổ động, bênh vực và làm cho người khác tôn trọng các giá trị của Kitô Giáo. Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II đã nêu gương cho tất cả mọi người. Khi cần, ngài khiêm tốn nhìn nhận các lỗi lầm trong quá khứ và xin lỗi. Nhưng ngài cương quyết không để ai được quyền chà đạp, hoặc xúc phạm đến các biểu tượng thánh thiêng của Kitô Giáo!

Vạn Tuế Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Vạn Tuế Hội Thánh Công Giáo. Hoan Hô Đức Thánh Cha. Thử hỏi tôi có quyền công khai tuyên xưng Đức Tin Kitô Giáo của tôi như thế hay không?

Chứng từ của Graziano, sinh viên sống tại vùng Reggio Calabria (Nam Ý).

... Khi Đức Chúa GIÊSU đến vùng kế cận thành Cêsarê-Philipphê, Người hỏi các môn đệ rằng: ”Ngưi ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: ”Kẻ thì nói là Ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Ông Êlia, có người lại cho là Ông Giêrêmia, hay một trong các vị Ngôn Sứ”. Đức Chúa GIÊSU lại hỏi: ”Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: ”Thy là Đấng KITÔ, Con THIÊN CHÚA Hằng Sống!” Đức Chúa GIÊSU nói với ông: ”Này Simon, con ông Giona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là CHA của Thầy, Đấng ngự trên Trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng-Đá, trên tng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Matthêu 16,13-18).

(”Don Orione Oggi”, Gennaio 2002, trang 5).

Sr. Jean Berchmans Minh NguyệtAll the contents on this site are copyrighted ©.