2006-12-26 12:23:29

Kresťanské svedomie a jeho úloha pri podpore práva na život


Vatikán (26. decembra, RV/Zenit) – Pápežská akadémia pre život prijíma on-line registrácie na kongres, ktorý sa uskutoční 23.-24. februára 2007 pod názvom Kresťanské svedomie a jeho úloha pri podpore práva na život.“ Podujatie je plánované v rámci 13. generálneho zasadnutia akadémie a uzávierka prihlášok pre účastníkov je 20. februára. Hovoriť sa bude o medzinárodnej legislatíve, týkajúcej sa ochrany života, situácii v rozvojových krajinách, osobnej a spoločenskej zodpovednosti v kontexte ochrany ľudského života, hraniciach tolerancie, aj o morálke a kresťanskej inovácii ako elementoch pre teologické štúdium. Konferencie sa zúčastní množstvo odborníkov zo zahraničia, účasť potvrdili aj predseda Pápežskej rady pre apoštolát zdravotníkov kardinál Javier Lozano Barragán a prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Ivan Dias.

Pápežskú akadémiu pre život založil pápež Ján Pavol II. v roku 1994. Jej cieľom je štúdium, informovanie a formácia v oblasti základných problémov biomedicíny a práva v súvislosti s podporou a ochranou života. Pápežská akadémia je samostatným orgánom Svätej stolice a spolupracuje s dikastériami Rímskej kúrie, ktorých aktivity sú spojené s ochranou života. Ide predovšetkým o Kongregáciu pre náuku viery a Pápežskú radu pre pastoráciu pracovníkov v zdravotníctve. Členovia Pápežskej akadémie pre život podpisujú tzv. „Osvedčenie služobníkov života“, ktorým sa zaväzujú podporovať a ochraňovať princípy ochrany života a dôstojnosti ľudskej osoby.

-dj-
All the contents on this site are copyrighted ©.