2006-12-21 13:46:50

Benedikt XVI. mladým: Ježiš vás robí ľudskejšími, pravdivejšími, krajšími


Vatikán (21. decembra, RV) – Pápež Benedikt XVI. prijal aj tento rok na pravidelnej predvianočnej návšteve mládež z Talianskej katolíckej akcie. Povzbudil ich na ceste osobnej formácie, pre ktorú si tento rok vybrali heslo o hľadaní pravdy a krásy. „Vianoce sú veľkým tajomstvom Božej Pravdy a Krásy, ktorá prichádza medzi nás na sprásu všetkých,“ povedal Svätý Otec. V Kristovom živote od narodenia v Betleheme po smrť a zmŕtvychvstanie je podľa jeho slov obsiahnutá „veľká krásna pravda našej kresťanskej viery“.
 
„Drahí mladí! Pápež vás má rád, dôveruje vám a zveruje vám dnes úlohu byť priateľmi a svedkami Ježiša, ktorý prišiel v Betleheme medzi nás. Nie je azda krásne svedčiť o ňom čoraz väčšmi medzi vašimi kamarátmi, v mestách, vo farnostiach a vo vašich rodinách? Cirkev vás potrebuje, aby sa mohla priblížiť všetkým deťom a mladým, ktorí žijú v Taliansku. Buďte svedkami toho, že Ježiš nič neuberá z vašej radosti, ale robí vás ľudskejšími, pravdivejšími, krajšími.“

-te-
All the contents on this site are copyrighted ©.