2006-12-20 11:35:43

Nový koptský patriarcha z Alexandrie potvrdil vernosť pápežovi


Vatikán (20. decembra, RV/Fides) – V súlade s tradíciou, podľa ktorej rímski pápeži vždy s bratskou láskou pristupovali k východným patriarchom, plne zjednoteným s Petrovým stolcom, ustanovil Benedikt XVI. kardinála Ignaceho Moussu I. Daouda, prefekta Kongregácie pre východné cirkvi, za svojho delegáta pri potvrdení cirkevného spoločenstva s novým patriarchom Koptskej cirkvi v Alexandrii Antoniom Nagiubom. Slávnosť sa odohrala v nedeľu v rímskej Bazilike sv. Pavla za hradbami počas koptskej liturgie v arabskom jazyku. Obrad odovzdania pália, ktoré v minulosti prislúchalo aj patriarchom, verejne vyjadril, „že nový patriarcha je v plnom spoločenstve s nástupcom sv. Petra a chce potvrdiť svoju vernosť, aby bol v plnom spoločenstve s Pánom Ježišom a Svätou cirkvou“.

 
Benedikt XVI. prijal nového koptského patriarchu z Egypta na súkromnej audiencii v piatok 15. decembra. V súčasnom svete je vaše poslanie veľmi dôležité pre vašich veriacich aj pre všetkých ľudí, lebo Kristova láska nás pohýna oznamovať im dobrú zvesť, povedal pápež alexandrijskému patriarchovi. Jeho prvú oficiálnu návštevu u nástupcu sv. Petra označil za „moment vďačnosti za Cirkev a pripomenul, že alexandrijský patriarchát bol počas prvých piatich storočí kresťanstva prvým po Ríme a dodnes uchováva vzácnu duchovnú, liturgickú a teologickú alexandrijskú tradíciu. Osobitne Svätý Otec vyzdvihol veľké mníšske dielo započaté sv. Antonom a sv. Pacomiom. Ako povedal, „mníšstvo sa stalo obrovským stromom, ktorý priniesol nesmierne bohaté ovocie celému svetu“. Z alexandrijskej cirkvi pochádzali aj viacerí významní teológovia a filozofi ako Klement Alexandrijský alebo Origenes, ako aj vyznávači a učitelia Cirkvi ako Atanázius a Cyril. Druhý vatikánsky koncil uložil východným katolíckym cirkvám osobitnú úlohu pri zjednocovaní kresťanov.

-te-
All the contents on this site are copyrighted ©.