2006-12-18 12:10:24

Dôvodom na migráciu obyvateľstva má byť slobodná voľba, nie nevyhnutnosť


Švajčiarsko (18. decembra, RV) – Organizácia spojených národov si 18. decembra pripomína Medzinárodný deň migrantov. Tejto problematike sa už dlhú dobu venuje aj Medzinárodná organizácia pre migrantov so sídlom v Ženeve. Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN mons. Silvano Tomasi na jej pôde predniesol začiatkom decembra príhovor. Poukázal v ňom na to, že medzinárodné spoločenstvo v súvislosti s migrantmi v súčasnosti čelí novým výzvam a začalo riešiť otázky, týkajúce sa organizačného zvládnutia migrácie, dopadu prílevu migrantov na zmeny populácie a ekonomiku a príležitostí, ktoré prinášajú pre dialóg medzi kultúrami a vierovyznaniami.

Mons. Tomasi zdôraznil potrebu opatrnosti a ohľaduplnosti v tejto oblasti a skonštatoval, že na riešenie spomenutých otázok nestačí globálna politika: Potrebné je vybudovať multilaterálny systém pravidiel a princípov, ktoré zmaximalizujú verejné dobro a požiadavky na dialóg, postavený na etickej báze a sústredený na ľudskú bytosť. Aby dôvodom na migráciu bola slobodná voľba a nie nevyhnutnosť.Podľa štatistických údajov OSN dnes migranti počtom 191 miliónov tvoria 2,9 % z celosvetovej populácie.

 
-dj-
All the contents on this site are copyrighted ©.