2006-12-18 17:07:58

Cirkev a svet: Na počiatku kristianizácie Mexika stojí Panna Mária Guadalupská


RealAudioMP3 Mexiko (18. decembra, RV) – Krásne vzácne kastílske ruže pribúdali v cervenohnedej dlani indiána jedna za druhou. Juan Diego dychtivo trhal stonky z kamena, kde nikdy nemali vyrást, uprostred zimy, ked nemali šancu prežit. Zázrak! Krásna pani, ktorá mu ich kázala zbierat ako dôkaz pre neveriaceho biskupa, sa len pokojne usmievala. Bol 12. december 1531. Presne pred 475 rokmi sa v Mexickom Guadalupe zjavila chudobnému indiánovi Panna Mária, ktorá zmierila dva národy a pomohla im vytvorit velký jednotný štát.

Rozhodujúci moment v histórii krajiny
 
„Všetkým nám odovzdala odkaz o láske k nášmu národu, a ukázala nám svojimi gestami, slovami a milostivým obrazom cestu ku Kristovi, jadru našej katolíckej viery,“ napísali v liste pri tejto príležitosti mexickí biskupi. Veriacich povzbudili znova oživit svoje štastie vyplýajúce z toho, že „Matka pravého Boha, pre ktorého žijeme, Stvoritela cloveka a vládcu neba i zeme“ sa rozhodla ostat medzi nami, bdiet nad nami a upokojovat nás ako deti pod materinským pláštom.

Pred 475 rokmi dokázala Najsvätejšia Matka niekolkými jednoduchými slovami, trochou kvetov a svojím obrazom zbratat dva národy protichodných kultúr, ktoré dovtedy hladali len možnost znicit toho druhého. Požiadala ich postavit chrám – nie pre nu, ale pre jej Syna, „aby ho,“ ako píšu mexickí biskupi, „ukázala všetkým, vyzdvihla ho, oznámila, že je skrz-naskrz láskou, spolucítením, oporou a záchranou“.

Ako konštatovali biskupi v Mexiku, Najsvätejšia Matka z Guadalupe „založila našu vlast s pestrou škálou kultúr, zjednotených putom viery. Guadalupská udalost znamenala pociatok evanjelizácie s úcinnostou, ktorá prekonala všetky ocakávania. Pani z Tepeyacu ulahcila plodné stretnutie dvoch svetov a stala sa hlavnou postavou novej mexickej identity. Ona chráni zmierenie Mexika so svojimi korenmi, svojimi hodnotami a svojimi tradíciami,“ napísali biskupi.

Udalost spred 475 rokov chápe Cirkev v Mexiku ako „rozhodujúci moment v histórii tejto krajiny“. Guadalupská Panna Mária nesie titul Matka mexického národa, královná Ameriky a Filipín. „Prosme ju, nech oroduje za všetkých, ktorí žijú v týchto krajinách, aby sa mali radi a aby sa navzájom prijímali ako deti toho istého Otca,“ ukoncili mexickí biskupi svoj list.

Počiatok živej evanjelizácie
 
Morenita, co v miestnom jazyku znamená miešanka, mesticka, sa prvýkrát zjavila indiánovi Juanovi Diegovi 9. decembra 1531. Modernú baziliku s milostivým obrazom posvätili roku 1976 a o tri roky neskôr pápež Ján Pavol II. z jej balkóna pozdravil tisíce Mexicanov. Roku 1990 z toho istého miesta vyhlásil Juana Diega za blahoslaveného a roku 2002 získal chudobný indián titul svätca.
 
„Aký bol Juan Diego? Preco uprel Boh na neho svoj pohlad? Kniha Ekleziastikus nás ucí, že „Pánova moc je velká a patrí mu chvála všetkých pokorných“ (3, 20). Podobne slová sv. Pavla objasnujú tento Boží spôsob uskutocnovania spásy: „co je svetu neurodzené a cím pohrda, to si vyvolil Boh, ba aj to, coho niet, aby zmaril to, co je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval“ (1Kor 1, 28-29).“

Nebeská matka sa chudobnému indiánovi zjavila desat rokov po dobytí Mexika Španielmi v situácii definitívneho zániku aztéckeho královstva a vzniku novej civilizácie zmiešanej z kultúry vítazov a porazených. Sv. Juan Diego si vyslúžil titul „Nový apoštol nového sveta“.
 
„Guadalupská udalost znamenala pociatok živej evanjelizácie, ktorá prekonala všetky ocakávania. Posolstvo Krista skrze jeho Matku vynalo z aztéckej kultúry to podstatné, ocistilo to a dalo mu definitívny význam spásy. Preto majú Guadalupe a Juan Diego hlboký cirkevný a misijný význam a sú vzorom dokonale inkulturovanej evanjelizácie.“

 
Chcem vypočuť váš plač...

 
„Som dokonalá Mária, vždy panna, Matka pravého a jediného Boha.“ Tak sa za lubozvucnej hudby vtácieho spevu predstavila krásna pani udivenému indiánovi a povedala: „Tu chcem vypocut váš plac a vaše starosti, zmiernit a liecit vaše utrpenie, vašu núdzu a vaše neštastie.“ Indiána poslala ho za biskupom so žiadostou postavit na úpätí vrchu Tepeyac kostol. 57-rocný Juan Diego, ktorý pred obrátením nosil aztécke meno Cuauhtlotatzin – Ten, ktorý vrieska ako orol – utekal do mesta, ale pri vecernom návrate musel pani informovat o neúspechu. Biskup neverí. Mária však nevypocula indiánovu prosbu zbavit ho velkej úlohy a požiadala ho pokus zopakovat. Biskup žiadal znamenie. Panna Mária slúbila dat mu ho na druhý den, ale Juan Diego nemohol príst: ochorel mu strýko a musel hladat knaza, ktorý by zomierajúceho vyspovedal. Ked mal íst okolo vrchu, radšej zmenil cestu, aby sa vyhol krásnej panej.

Ale ona prišla aj tak. Preco sa tak ponáhla? Indián panej vysvetlil situáciu. „Strýko je už zdravý,“ ubezpecilo ho zjavenie a požiadalo ho vyjst na vrch a nazbierat kvety. Krásne vzácne kastílske cervené ruže na skale uprostred decembra – ako dôkaz pre neveriaceho biskupa. Ked ich vysypal z kabáta pred biskupom, na látke jeho zvrchníka sa objavil verný obraz sv. Panny. Biskup aj všetci prítomní padli na kolená. A ich obraz sa otlacil do zreniciek Madony na obraze. Ako o mnoho rokov neskôr odhalila skupina vedcov pomocou najmodernejších prístrojov, v zrenickách obrazu nenamalovaného ludskou rukou ostala zachovaná „fotografia“ trinástich ludí na cele s mons. Zumárragom.
 
Žena, ktorá sa predstavila ako Panna Mária a Božia Matka, si vzala podobu mesticky – miešanky medzi indiánkou a beloškou. Obliekla si tuniku prepásanú pod prsiami ciernymi stuhami, ktoré v indiánskej kultúre oznacovali tehotné ženy. Obraz z tilmového plátna utkaného z agávových vlákien so životnostou 20 rokov ostal až dodnes neporušený. Pocas storocí sa podrobil mnohým vedeckým výskumom, dekrét o obraze vydalo 25 pápežov a Guadalupe je dnes najväcším mariánskym pútnickým miestom na svete. Navštívi ho rocne 20 miliónov ludí – v Lurdoch je to napríklad pät miliónov.

Úcta pápežov

 
Prvú kaplnku postavili na mieste zjavenia miestni dobrovolníci za krátke dva týždne. Prichádzalo coraz viac pútnikov, po Mexiku sa rozšírili tisíce kópií obrazu, Aztékovia hromadne prijímali krestanskú vieru. Za sedem rokov sa dalo pokrstit osem miliónov domorodcov. Kým dovtedy bolo prekážkou krstu mnohoženstvo, teraz si Indiáni ochotne vybrali jedinú manželku ako legitímnu. Vtedajší miestny knaz páter Toribio napísal: V kláštore pri Quecholaku som ešte s jedným knazom pokrstil za 5 dní 14 200 ludí.“

Roku 1910 pápež Pius X. vyhlásil Pannu Máriu Guadalupskú za patrónku celej Latinskej Ameriky. Roku 1933 pápež Pius XI. korunoval kópiu obrazu. Pápež Pius XII. v rozhlasovom posolstve do Mexika nazval Máriu cisárovnou celej Ameriky, pápež Ján XXIII. zasa Matkou oboch Amerík. Pápež Pavol VI. venoval roku 1966 milostivému obrazu zlatú ružu. Ján Pavol II. v januári 1979 osobne navštívil svätynu, kde si uctil obraz. Napriek tomu, že 96 percent Mexicanov sa hlási k rímskokatolíckemu vyznaniu, mexická ústava zakazuje knazom volit a chodit na ulici v sutane. Pápež preto musel pri svojej návšteve Mexika zaplatit pokutu. Na spomienku tejto návštevy napísal modlitbu k Panne Márii Guadalupskej:
 
„Požehnaná Panna Mária, Matka krásnej lásky, ochranuj naše rodiny, aby boli jednotné, a požehnaj výchovu našich detí. Ty, naša nádej, pozri na nás so zmilovaním. Uc nás stále íst k Ježišovi. Pomôž nám znovu vstat, ked padneme, aby sme sa k nemu znovu vrátili a svoje chyby a hriechy priznali vo sviatosti pokánia, ktorá dáva duši pokoj. Prosíme Ta, daj nám velkú lásku ku všetkým sviatostiam, ktoré na Zemi zanechal Tvoj Syn ako znamenia. Tak budeme môct, Najsvätejšia Matka, s Božím pokojom vo svedomí a so srdcom oslobodeným od zloby a nenávisti, priniest pravú radost a pravý pokoj, ktorý prijímame od Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý vládne s Bohom Otcom a Duchom Svätým, naveky vekov. Amen.
 
„Juan Diego, dobrý indián a krestan, ktorého jednoducý lud vždy považoval za skutocného svätca! Prosíme ta, sprevádzaj putujúcu Cirkev v Mexiku, aby bola každým dnom coraz väcšou evanjelizátorkou a misionárkou. Povzbudzuj biskupov, podopieraj knazov, vzbudzuj nové sväté povolania, pomáhaj všetkým, ktorí sa zriekajú svojho života pre Krista a pre šírenie jeho královstva. Štastný Juan Diego, veriaci a pravý muž! Zverujeme ti svojich laických bratov a sestry, aby sa cítili povolaní k svätosti a naplnili všetky formy spolocenského života evanjeliovým duchom.“

 
-te-
 All the contents on this site are copyrighted ©.