2006-12-02 19:05:32

Benedikt XVI.: Advent znamená pripraviť si dušu na Boží príchod


Vatikán (2. decembra, RV) - Svätý Otec dnes o 17:00 predsedal sláveniu vešpier pri príležitosti obdobia adventu, ktoré sa začína zajtrajšou nedeľou. Vo svojej homílii poukázal na to, že začiatok nového roka pre Cirkev znamená obnovenie zvesti o Božom príchode v srdciach všetkých ľudí. Zdôraznil, že o tejto udalosti sa hovorí nie v minulom čase - „Boh prišiel“, ani v budúcom – „Boh príde“. Používa sa prítomný čas – „Boh prichádza“ a nad tým by sa mali zamyslieť všetci veriaci. Aby vo svojej duši prežívali každú chvíľu adventu ako skutočné očakávanie.
 
„Advent povoláva veriacich, aby zobrali na vedomie túto pravdu a konali v súlade s ňou. Rezonuje ako blahodarná výzva počas opakujúcich sa dní, týždňov a mesiacov: Zobuďte sa! Pripomeňte si, že Boh prichádza! Nie včera, nie zajtra, ale dnes, teraz! Jediný skutočný Boh, Boh Abrahámov, Izákov a Jakubov. Nie je to Boh, ktorý zostáva v nebi, nezaujímajúc sa o nás a o naše dejiny, je to Boh, ktorý prichádza. Je to Otec, ktorý na nás nikdy neprestáva myslieť a v rešpekte voči našej slobode sa túži s nami stretnúť a navštíviť nás, chce prísť, prebývať medzi nami, ostať s nami. Jeho „príchod“ je motivovaný vôľou oslobodiť nás od zlého a od smrti, od všetkého, čo bráni nášmu skutočnému šťastiu. Boh nás prichádza spasiť.

 
-dj-All the contents on this site are copyrighted ©.