2006-12-02 19:45:49

Úmysly apoštolátu na mesiac december


Všeobecný: Aby Kristus, mierny a pokorný srdcom, inšpiroval zodpovedných za národy k múdremu a zodpovednému používaniu moci.

Misijný: Aby v každej časti sveta misionári žili s radosťou a oduševnením svoje povolanie a aby verne nasledovali Krista.

-dj-All the contents on this site are copyrighted ©.