2006-11-30 15:25:55

Benedikts XVI: "Mūsu Baznīcu attiecības balstās uz savstarpējas mīlestības"


„Lūk, cik labi un cik jauki ir brāļiem dzīvojot kopā!” 29. novembra vakarā, tiekoties ar ekumenisko patriarhu Bartolomeju I, pāvests pateicās Dievam par šīs nozīmīgās tikšanās dāvanu. „Es ļoti priecājos, ka varu atrasties jūsu vidū, brāļi Kristū, šajā katedrālē, kur kopā lūdzam Kungu un pieminam svarīgos notikumus saistībā ar mūsu sadarbību pilnīgas vienības starp katoļiem un pareizticīgajiem veicināšanā”, teica Benedikts XVI. Sevišķā veidā viņš vēlējās atzīmēt drosmīgo lēmumu dzēst no atmiņas 1054. gada sāpīgos notikumus, kad notika šķelšanās.

Pāvesta Pāvila VI un patriarha Atenagora kopīgā, savstarpējas mīlestības garā rakstītā deklarācija tika svinīgi nolasīta ceremonijā, kas vienlaikus notika gan svētā Pētera bazilikā Romā, gan Stambulas patriarhālajā katedrālē. Jauno attiecību starp Romas un Konstantinopoles Baznīcu attīstība balstās uz savstarpējas mīlestības. Šīs mīlestības zīmes bija acīmredzamas: gan neskaitāmajās deklarācijās, gan dažādos konkrētos solidaritātes žestos. Benedikts XVI pauda prieku, ka var atrasties šajā ar kristīgo ticību tik cieši saistītajā zemē, kur senatnē piedzīvoja uzplaukumu daudzas jo daudzas Baznīcas.

Šīs zemes Baznīcas devušas neskaitāmus mocekļus, teologus, dvēseļu ganus, mūkus, izcilus svētos un svētās. Pāvests pieminēja svētos Gregoru no Nazianses un Jāni Hrizostomu, kuri bija nomodā pār Konstantinopoles Sēdekli un, kurus arī Rietumu Baznīca godina kā Baznīcas doktorus. Bez tam, šajā vietā notika septiņi ekumēniskie koncili, kurus par autoritatīviem ticības un disciplīnas jautājumos atzīst gan pareizticīgie, gan katoļi. Šie un citi fakti ir ļoti zīmīgi savstarpējās vienības ceļā.

sk/je/RVAll the contents on this site are copyrighted ©.