2006-11-29 14:35:57

Efezas mariāniskajā svētnīcā pāvests svinēja Euharistiju


Vizītes otrās dienas rītā Benedikts XVI ar Turcijas aviokompānijas lidmašīnu devās uz 550 km attālo Izmiras pilsētu. Adnanas Menderesas lidostā pāvestu sagaidīja Izmiras arhibīskaps Rudžero Franceskini un civilas varas pārstāvji. Slēgtā automašīnā Benedikts XVI devās uz Efezu. Tā atrodas 45 km no Izmiras. Efeza ir pazīstama kā Baznīcas koncila pilsēta. 431. gadā tur tika pasludināta patiesība par Jaunavas Marijas dievišķo mātišķību. Meryem Ana Evi – Marijas nams ir viena no nozīmīgākajām mariāniskajām svētnīcām pasaulē.

Šajā mariāniskajā svētnīcā Benedikts XVI celebrēja Svēto Misi. Lūgšanas ticīgie skaitīja latīņu, turku, itāļu, franču, angļu un vācu valodās. „Šo Euharistijas svinību laikā vēlamies pateikties Kungam par Marijas dievišķo mātišķību, par noslēpumu, ko svinīgi apliecināja un pasludināja ekumēniskais koncils 431. gadā, šeit, Efezā” - homīlijas sākumā teica pāvests.

Viņš atgādināja, ka Marijas mātišķība iesākās ar fiat Nācaretē un piepildījās krusta pakājē Golgotas kalnā. Jāņa Evaņģēlijs mūs aicina kontemplēt šo pestīšanas brīdi, kad Marija, vienota ar sava Dēla upuri, kļuva par visu cilvēku un, sevišķi, Jēzus mācekļu Māti. Lai gan patiesi ir svētā Anselma vārdi, kur teikts, ka „Marija no fiat brīža sāka visus nest savā klēpī”, tomēr Vissvētākās Jaunavas aicinājums un mātišķā misija attiecībā uz Kristum ticīgajiem iesākās tieši tad, kad Jēzus izrunāja vārdus: „Sieviet, lūk, tavs dēls!” Tādā veidā Dieva Dēls piepildīja savu Misiju: atgriežoties pie sava Tēva, Viņš atstāja pasaulē visu cilvēku dzimtas vienības sakramentu, jaunu Ģimeni, kas sapulcināta Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vienībā.

Pārdomājot Jāņa aprakstīto notikumu krusta pakājē, pāvests pasvītroja, ka Dieva Māte ir reizē Baznīcas Māte. Dievišķā mātišķība ir cieši saistīta ar ekleziālo mātišķību. Taču Kristus un Baznīcas Māte ir arī vienības Māte. Visi, ieskaitot pagānus, ir aicināti Kristū ņemt pilnu līdzdalību pestīšanas noslēpumā. Atsaucoties uz svētā apustuļa Pāvila vēstuli efeziešiem, pāvests pasvītroja, ka Kristus ir žēlastība un miers. Žēlastība ir spēks, kas pārveido cilvēku un pasauli, savukārt, miers ir šādas pārveidošanas nogatavojies auglis. Apustulis Pāvils tika aicināts sludināt ‘noslēpumu’, tas ir, dievišķo plānu, kas īstenojās un atklājās Kristū, laikiem piepildoties.

Visi ir aicināti iegūt vienu un to pašu mantojumu, veidot vienu miesu un ņemt dalību apsolījumā. Svētais Tēvs uzsvēra, ka šis „noslēpums” īstenojas Baznīcā – jaunās Dieva tautas vienībā. Tāpat kā Kristus, Baznīca ir ne tikai vienības instruments, bet arī tās iedarbīgā zīme. Vissvētākā Jaunava Marija ir šī vienības noslēpuma Māte. Šī vienība atklājas Kristū un Baznīcā, un tās audekls cauri laiku laikiem tiek austs visā pasaulē. Pāvests atgādināja, ka Kristus ir atnācis sludināt mieru starp visām nācijām, jo visu Radītājs un Kungs ir viens Dievs.

Dieva vārda stiprināti, no Efezas – Vissvētākās Jaunavas Marijas klātbūtnes svētītās pilsētas, kur Mariju mīl un godina arī musulmaņi, liksim pacelties pie Kunga īpašai lūgšanai par mieru starp tautām. No šīs pussalas, kas savieno kontinentus, piesauksim mieru un izlīgšanu vispirms tiem, kuri dzīvo Zemē, ko sauc par „svēto”, un, ko par tādu dēvē gan kristieši, gan arī ebreji un musulmaņi: tā ir Ābrahama, Izāka un Jēkaba zeme – tauta, kurai jākļūst par svētību visiem ļaudīm. Miers visai cilvēcei! Mums visiem ir vajadzīgs šis universālais miers; Baznīca ir aicināta būt par šī miera ne tikai pravietisko sludinātāju, bet, vēl vairāk, būt par tā „zīmi un instrumentu”. Noslēgumā pāvests atgādināja, ka varam priecāties un slavēt Dievu par to, ka šajās svinības piedalās dažādu ritu pārstāvji.

Efezas kapucīņu kopiena bija sagatavojusi vienkāršas, taču garšīgas pusdienas. Tajās piedalījās pāvests, kardināli un bīskapi. Pēc īsas atpūtas Benedikts XVI atgriezās Izmiras lidostā, lai no turienes dotos uz Stambulu. Tā ir vienīgā pilsēta pasaulē, kas savieno divus kontinentus: Āziju un Eiropu. 29. novembra vēlā pēcpusdienā Benedikts XVI ieradās Stambulas lidostā. Viņu sagaidīja pareizticīgo patriarhs Bartolomejs I, armēņu apustuliskais patriarhs Mesrobs II Mutafians, sīru-pareizticīgo eparhijas vadītājs metropolīts Filuksinos un katoļu bīskapi.

sk/je/RVAll the contents on this site are copyrighted ©.