2006-11-27 17:00:45

"Kunga Eņģelis" – aicinājums lūgties par vizīti Turcijā un solidaritāte ar AIDS slimniekiem


Benedikts XVI aicināja ticīgos lūgties, lai viņa ceļojums Turcijā nestu bagātīgus garīgos augļus. Apcerē pirms lūgšanas „Kunga Eņģelis” pāvests apliecināja savu cieņu turku tautai. Jau tagad sirsnīgi sveicu visu dārgo turku tautu, kas lepojas ar vēstures un kultūras bagāto mantojumu. Tautai un tās vadītājiem apliecinu savu cieņu un patiesu draudzību. Ar priecīgu satraukumu gaidu tikšanos ar katoļu mazo kopienu, kuru vienmēr nesu savā sirdī, ka arī brālīgo tikšanos ar pareizticīgajiem, svētā apustuļa Andreja svētkos. Ar paļāvību iešu savu dargo priekšgajēju Pāvila VI un Jāņa Pāvila II pēdās. Lūdzu svētīgā Jāņa XXIII aizbildniecību. Desmit gadus viņš bija apustuliskais nuncijs Turcijā. Dāvāja tautai savu mīlestību un cieņu. Aicinu visus lūgties, lai mans ceļojums nestu bagātīgus augļus, kādus vēlas Dievs – teica Benedikts XVI.

Pāvests atgādināja, ka 26. novembrī Baznīca svin Kristus Karaļa svētkus. Mīlestība un patiesība klauvē pie cilvēku sirdīm. Kur tiek atvērtas durvis, tur tiek ienests miers un prieks – skaidrojot Dieva valdīšanas veidu, teica Benedikts XVI. Sakarā ar Pasaules cīņas pret AIDS slimību dienu, kas tiks atzīmēta 1. decembrī, pāvests atzinīgi novērtēja Baznīcas darbību šajā jomā. No visas sirds novēlu, lai šie pasākumi veicina cilvēku atbildību un gribu rūpēties par AIDS slimniekiem, ka arī palīdz novērst jebkura veida diskrimināciju attiecībā uz personām, kuras inficējušās ar šo slimību. Lūdzu Dieva svētību slimniekiem un viņu ģimenēm. Atbalstu dažādas ekleziālās iniciatīvas šaja jomā.

Sveicu visus poļu svētceļniekus. Šodien īpaši lūdzos par ogļraču ģimenēm, kuri gāja bojā katastrofā Halembas raktuvēs, Ruda Slonskā, Polijā. Lai Kristus Karalis savā godībā pieņem visus mirušos, bet viņu ģimenēm un jums dāvā mieru un cerību – poļu valodā teica Benedikts XVI

sk/RVAll the contents on this site are copyrighted ©.