2006-11-22 15:16:14

Vispārējā audience – katehēze par ap. Pāvilu un aicinājums lūgties par mieru Libānā


“Ar dziļām skumjām uzņēmu ziņu par Libānas rūpniecības ministra Pjēra Džemajela nogalināšanu. Asi nosodu šo brutālo atentātu un apliecinu savu garīgo tuvumu sērojošai ģimenei un visai dārgajai libāniešu tautai. Stāvot tumšo spēku priekšā, kas cenšas iznīcināt valsti, aicinu libāniešus nepieļaut naida un atriebības uzliesmojumu, bet gan stiprināt tautas vienotību, panākt taisnību un izlīgšanu un kopīgiem spēkiem veidot miera nākotni. Aicinu valstu vadītājus, kuri ir atbildīgi par šī reģiona tautu likteni, dot konkrētu ieguldījumu smagās problēmas atrisināšanā” – uzrunājot svētceļniekus, tieca Benedikts XVI.

Neraugoties uz nelabvēlīgajiem laika apstākļiem, vispārējā audience šorīt notika svētā Pētera laukumā. Uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāk nekā 20 tūkstoši svētceļnieku no dažādām pasaules valstīm. Savu diecēžu bīskapu vizītes „ad Limina Apostolorum” priekšvakarā Romā ieradās 7 tūktoši ticīgo no Abruzzo apgabala. Audiences dalībnieku vidū bija arī bērnu koris Pueri Cantores no Tarnovas un ticīgo grupa no Kazahstānas. Šo tālo ceļu viņi mēroja, lai piedalītos sava bīskapa konsekrācijas svinībās, kas 23. novembrī notiks svētā Pētera bazilikā. „Ar lūgšanās un mīlestību atbalstiet bīskapu un visu Baznīcas kopienu, kurai viņš kalpo. Visiem dodu savu apustulisko svētību. Lai Dievs jūs svētī!” – teica pāvests.

Katehēzes temats bija svētā Pāvila skatījums uz Jēzus un Baznīcas noslēpumu. Savās vēstulēs Tautu apustulis Baznīcu sauc par Kristus miesu. „Kā viena maize, tā mēs esam viena miesa”. Euharistijā Jēzus dāvā mums Savu Miesu un dara mūs par vienu miesu. Mēs esam Kristus mistiskās miesas locekļi. Tikšanās noslēgumā Benedikts XVI apsveica Abruzzo-Molisane diecēžu ticīgos. Atsaucot atmiņā savu nesen veikto vizīti Manopello sanktuārijā, pāvests aicināja ticīgos stiprināt kristīgo identitāti. Atgādināja, ka Evaņģēlijam jābūt ekleziālās kopienas dzīves centrā. Svētais tēvs apsveica arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus.

„Nākamājā svētdienā svinēsim Kristus Karaļa svētkus. Lai Kristus ir katra cilvēka dzīves centrs un avots, no kura smelt spēkus un drosmi savu ikdienas pienākumu pildīšanā” – teica pāvests. Viņš atgādināja, ka šodien aprit 25 gadi kopš apustuliskā pamudinājuma Familiaris consortio publicēšanas. Tas deva svarīgu ieguldījumu Baznīcas pastorālajā darbā ar ģimenēm.

sk/RVAll the contents on this site are copyrighted ©.