2006-11-22 15:28:20

Drīzumā klajā nāks Benedikta XVI grāmatas "Jēzus no Nācaretes" pirmais sējums


Benedikts XVI ir pabeidzis savas grāmatas „Jēzus no Nācaretes” pirmo sējumu. Darba oriģināltekstu viņš nosūtīja Vatikāna izdevniecībai, kas 21. novembrī informēja, ka pāvesta grāmatas tulkošanas, publicēšanas un pārdošanas tiesības tika nodotas Rizzoli izdevniecībai. Atgādinām, ka 2005. gadā šī izdevniecība klajā laida Jāņa Pāvila II grāmatu „Piemiņa un identitāte” itāļu valodā.

Savukārt Vācijā tiesības tulkot un publicēt pāvesta grāmatu ieguva Herdera izdevniecība, kas vairāk nekā piecdesmit gadus publicēja priestera un vēlāk kardināla Jozefa Ratzingera darbus. Benedikta XVI grāmatas „Jēzus no Nācaretes” pirmais sējums klajā nāks 2007. gada pavasarī. Tā ir vēsturiska-teoloģijas analīze par Jēzus Kristus publisko dzīvi, sākot no Viņa kristīšanās Jordānas upē līdz pārveidošanās notikumam uz Tabora kalna.

Pie šī apjomīgā darba pāvests ķērās būdams vēl kardināls. Kā zināms, viņš ir 600 rakstu un vairāk nekā 100 grāmatu autors. Tās ir pārtulkotas dažādās valodās. Vatikāna preses dienesta direktors Federiks Lombardis SJ uzsvēra, ka tā ir ļoti priecīga ziņa. „Fakts, ka Benediktam XVI ir izdevies pabeigt sava lielā darba pirmo sējumu un, ka pēc dažiem mēnešiem to varēsim lasīt, ir patiešām laba un brīnišķīga ziņa. Uzskatu, ka tas ir kaut kas neparasts, ka daudzo un dažādo pienākumu un rūpju ielenkumā tapa tik liels darbs. Tas ir Ratcingera zinātnisko pētījumu un garīgo meklējumu skaists auglis. Pāvests apgalvo, ka grāmatas rakstīšanai viņš ir veltījis katru brīvo brīdi. Tas liecina, ko viņam nozīmēja šis darbs” – teica Vatikāna preses dienesta vadītājs.

Lombardis skaidroja, ka Benedikta XVI grāmatu „Jēzus no Nācaretes” nav jāuzskata par encikliku. Tas nav pontifikālais dokuments, bet gan Jozefa Ratcingera personisks skatījums uz Jēzu Kristu. Teologs, kas tika ievēlēts par Romas bīskapu, šādā veidā veic sev uzticēto svētā Pētera pēcteča pienākumu stiprināt brāļus ticībā. Mūsdienās rodas iespaids, ka par Kristus vēsturisko personu mēs zinām pārāk maz. Balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem, Jozefs Ratcingers aicina lasītājus no jauna atklāt Evaņģēlijā aprakstītā Jēzus dzīves un darbības nozīmi” – teica Vatikāna preses dienesta direktors.

sk/RVAll the contents on this site are copyrighted ©.