2006-11-20 16:00:00

Benedikts XVI tikās ar Itālijas Republikas prezidentu


Benedikts XVI audiencē pieņēma Itālijas Republikas prezidentu Džordžo Napolitano un viņa vadīto delegāciju. Šī gada maijā ievēlētā prezidenta vizīte ir cieņas un draudzības apliecinājums pāvestam. Sarunās Itālijas Republikas prezidents pauda prieku par iespēju tikties ar Romas katoļu Baznīcas vadītāju. Viņš atzinīgi novērtēja Svētā Krēsla un pāvesta centienus panākt mieru pasaulē, īpaši Tuvējo Austrumu reģionā, novērst badu, veicināt Eiropas valstu integrāciju un sludināt kristīgās vērtības.

„Baznīca, kas sava uzdevuma un savas kompetences dēļ nekādā veidā nav sajaucama ar politisko kopienu, vienlaikus ir gan cilvēka personas transcendences zīme, gan tās sargātāja” – citējot koncila dokumentu Gaudium et spes, teica pāvests. Baznīca ciena un veicina pilsoņu politisko brīvību un atbildību. Pie Baznīcas sūtības pieder izteikt morālisku spriedumu ekonomiskajās un sabiedriskajās lietās tad, kad to prasa cilvēka pamattiesības vai dvēseļu pestīšana, izmantojot tādus līdzekļus, kas atbilst Evaņģēlijam un visu cilvēku labumam atkarībā no laikmeta un situācijas.

„Valsts un Baznīca ir autonomas un neatkarīgas institūcijas, kuru savstarpējās attiecības regulē Laterāna pakti”. Pāvests atgādināja, ka 1984. gada 18. februārī tika parakstīta vienošanās starp Svēto Krēslu un Itālijas Republiku, kas vēlreiz apliecināja Baznīcas un valsts gribu sadarboties cilvēka un visas sabiedrības labā.

Pāvests uzsvēra, ka ir jārūpējas ne tikai par pilsoņu fizisko veselību un ekonomisko labklājību, izglītību un sociālo nodrošinātību, bet arī par personu garīgo formāciju un to reliģisko brīvību. Lai gan Baznīca nav politiskā līdere, taču tā var piedalīties sabiedrības politiskajā dzīvē – teica Benedikts XVI. Prezidents Džordžo Napolitano tikās arī ar Vatikāna valsts sekretāru kardinālu Tarčisio Bertone.

sk/RVAll the contents on this site are copyrighted ©.