2006-11-17 13:49:51

Mīlestība veicina un apgaismo patiesības dialogu


Benedikts XVI audiencē pieņēma pontifikālās kristiešu vienības veicināšanas padomes rīkotās sanāksmes Ekumēniskā situācija mūsdienu mainīgajā pasaulē dalībniekus. Dzīvojam lielu pārmaiņu laikā, kuras skar visas cilvēka dzīves jomas. Tās ietekmē arī Baznīcas dzīvi un attiecības starp kristiešiem. Taču neraugoties uz pārmaiņām, ekumēniskās kustības mērķis paliek nemainīgs: Baznīcas redzamā vienība.

 
Vēlēšanās atjaunot visu kristiešu vienību ir Kristus dāvana un Svētā Gara aicinājums. „Viens no manas darbības galvenajiem uzdevumiem ir panākt Kristus sekotāju redzamu un pilnīgu vienību” – pontifikāta inaugurācijas svinībās teica Benedikts XVI. Pēdējos gadu desmitos ir veikti milzīgi soļi ceļā uz Baznīcas vienību. Vakardienas klusēšana šodien ir kļuvusi par atklātu dialogu. Šodien labāk apzināmies, ka brālība kristiešu starpā ir dialoga, sadarbības, kopīgas lūgšanas un solidaritātes priekšnoteikums - teica pāvests.

Jānis Pāvils II enciklikā par ekumēnismu raksta: „Vienotība ir kristiešu attiecību stiprināšanas un teoloģiskā dialoga visskaistākais auglis”. Svētais tēvs atsauca atmiņā Jāņa Pāvila II bēru dievkalpojumu un sava pontifikāta inaugurācijas svinības, kurās piedalījās dažādu reliģiju pārstāvji. Dalīšanās sāpēs un priekā ir kristiešu radītās jaunās situācijas spoža zīme – teica Benedikts XVI.

Tomēr līdz pilnīgai kristiešu vienotībai vēl ir ejams tāls ceļš. Pēc ilgiem vajāšanu un ciešanu gadiem Austrumu Baznīcas ir atguvušas reliģisko brīvību. Šodien to uzdevums ir reorganizēt un atjaunot Baznīcas dzīvi, dziļāk apzināties kristīgo vērtību nozīmi un sludināt Evaņģēliju jaunajām paaudzēm. Šis uzdevums ir īpaši svarīgs mūsdienu sekularizētajā pasaulē. Pāvests atzina, ka pēc nesaskaņu un grūtību perioda šodien ir atsākts dialogs starp katoļu un pareizticīgo Baznīcām.

Pozitīvas pārmaiņas vērojamas arī Rietumu Baznīcā. Dialoga ar Pasaules Luterāņu federāciju rezultāts ir parakstītā deklarācija par attaisnošanu. Benedikts XVI uzsvēra, ka jaunas grūtības ir radušās ētikas jomā. Tādēļ ir nepieciešams padziļināt zināšanas par kristīgo antropoloģiju, Svēto Rakstu interpretāciju un to īstenošanu konkrētā dzīves situācijā. Pāvests atgādināja, ka ticīgo pienākums ir veicināt mīlestības ekumēnismu, kas izriet no Kristus baušļa. Mīlestības konkrētie žesti stiprina mūsu uzticību, atver acis un sirdis citu cilvēku vajadzībām. Mīlestības dialogs veicina un apgaismo patiesības dialogu – uzrunājot pontifikālās kristiešu vienības veicināšanas padomes rīkotās sanāksmes dalībniekus, teica Benedikts XVI.

sk/RVAll the contents on this site are copyrighted ©.