2006-11-13 15:43:57

Pāvests aicina ticīgos darīt visu, lai tiktu novērsts bads pasaulē


Ražas svētki mudina iesaistīties cīņā pret badu pasaulē – apcerē pirms lūgšanas „Kunga Eņģelis” teica Benedikts XVI. Pāvests atgādināja, ka 12. novembrī Itālijā tika atzīmēti Pateicības svētki. Šī gada pasākuma temats: „Zeme - dāvana lielajai cilvēku ģimenei”. Atgādinājis, ka pasauli nomāc bada draudi, pāvests aicināja ticīgos solidarizēties ar vairāk nekā 800 miljoniem cilvēku, kuri dzīvo pusbadā. Šodien daudzi cilvēki, īpaši bērni, mirst bada nāvē – ar satraukumu teica pāvests.

Kā rīkoties šādā situācijā, kas, lai gan neskaitāmas reizes asi nosodīta, tomēr kļūst aizvien dramatiskāka? – jautāja Benedikts XVI. Viņš uzskata, ka galvenais uzdevums ir mainīt strukturālo pārvaldi, kas dabas resursu lielāko daļu piešķir planētas iedzīvotāju mazākajai daļai. Pāvests uzsvēra, ka šīs problēmas atrisināšanai nepieciešama globālā „atgriešanās”. Bads, vides piesārņojums un enerģētisko resursu krājuma izsīkšana – tās ir sekas, kas nopietni apdraud cilvēces nākotni. Katram cilvēkam un katrai ģimenei vajag kaut ko darīt bada izskaušanai pasaulē: jāmaina dzīves un patēriņa stils, jāaizsargā daba un jāatbalsta tos, kuri rupējas par zemi – teica pāvests.

Apsveicot svētā Pētera laukumā sapulcējušos ticīgos, Benedikts XVI norādīja uz diviem lieliem pasākumiem, kas šajās dienās notiek Romā. Viens no tiem ir saleziāņu organizētais simpozijs, kas norisinās Dieva kalpones svētā Jāņa Bosko mātes Margeritas nāves 150 gadu atceres svinību ietvarā, bet otrs ir universitāšu un kolēģiju rektoru un studentu kongress.

Sakarā ar Polijas valsts neatkarības svētkiem, kas tika atzīmēti 11. novembrī, pāvests vēlēja poļu tautai mieru, labklājību un cerību nākotnei. Diezgan labā poļu valodā Benedikts XVI teica: "Sveicu visus poļu ticīgos. Vakar atzīmējāt savas valsts neatkarības svētkus. Kopā ar jums priecājos un pateicos Dievam par brīvības dāvanu, par kuru daudzi cilvēki ziedoja savu dzīvību. Lai Polija turpina veiksmīgi attīstīties un dzīvot labklājībā. Esiet uzticīgi Evaņģēlijam un sentēvu tradīcijām. Lai Dievs svētī jūs un jūsu dzimteni" – vēlēja Benedikts XVI.

sk/RVAll the contents on this site are copyrighted ©.