2006-11-11 19:44:15

Benedikts XVI: kristiešiem nav jābaidās no garīgas konfrontācijas ar sabiedrību


Turpinās Vācijas bīskapu vizīte Ad limina apostolorum. Sveicot savas dzimtās zemes ordinārijus pāvesta namā, Benedikts XVI teica, ka Vācijā, tāpat kā visā Rietumu pasaulē, šodien dominē sekulāra kultūra, kurā Dievs aizvien vairāk tiek izstumts no sabiedriskās apziņas. Tāpat izzūd arī vērtības, kas ir veidojušās uz ekleziālās tradīcijas pamata. Cilvēkam kļūst aizvien grūtāk izvēlēties pareizo dzīves ceļu. Kristietība kļūst tikai par vienu no daudzajām šādas izvēles iespējām.

Benedikts XVI uzsvēra, ka kristiešiem nav jābaidās no garīgas konfrontācijas ar sabiedrību, aiz kuras šķietamā intelektuālā pārākuma patiesībā slēpjas apjukums un pat bailes par galējiem eksistences jautājumiem.

Pāvests teica, ka tas attiecas arī uz kristiešu attiecībām ar citu reliģiju pārstāvjiem, jo īpaši ar musulmaņiem, kas šodien dzīvo Vācijā un pret kuriem ir jāizturas ar cieņu un labvēlību. “Tieši viņiem ir tiesības uz mūsu pazemīgo un apņēmīgo liecību par Jēzu Kristu. Lai šo liecību padarību ticamu, bez šaubām, ir nepieciešams liels darba ieguldījums. Ir nepieciešams, lai vietās, kur ir vislielākā musulmaņu kopiena, darbotos kristieši ar labām valodas un reliģiju vēstures prasmēm – kristieši, kas spēj veidot dialogu. Šis dialogs, protams, prasa arī labu savas ticības pazīšanu,” uzsvēra pāvests.

Uzrunājot vācu bīskapus, Svētais tēvs skāra jautājumus arī par ticības mācības pasniegšanu skolās un par Baznīcas klēra un laju ciešāku sadarbību.

All the contents on this site are copyrighted ©.