2006-11-09 14:07:18

Svētie ir tie kristieši, kuri mīlestībā izpildījuši Dieva gribu


Pirms lūgšanas Kunga Eņģelis, svētā Pētera bazilikā, plks. 10.00, Benedikts XVI celebrēja Svēto Misi. Uzrunājot ticīgos, pāvests vispirms skaidroja, kas ir svētums, ko nozīmē būt svētiem. Tas nozīmē, tiekties ar mīlestību uzticīgi izpildīt Dieva gribu. To apliecina svēto dzīves, kuru dienu šodien svinam. Svētie nav kāda „elite”, kāda sevišķi izvēlēta grupa. Svēto ir ļoti daudz, viņu ir neskaitāms pūlis. Tie nav tikai tie, kurus Baznīca ir oficiāli atzinusi jeb kanonizējusi. Svētie ir visi tie kristieši, kuri mīlestībā izpildījuši Dieva gribu. Par to varam tikai priecāties. Pāvests norādīja, ka šodienas liturģija aicina mūs dalīties debesu priekā kopā ar visiem svētajiem. Šodien esam aicināti arī atcerēties, ka ikviena svētuma avots un paraugs ir Kristus.

Homīlijā pāvests pievērsa uzmanību kādam arī šodien aktuālam jautājumam: kāpēc mēs godinām svētos? Kāda tam nozīme? Kāpēc pastāv šādi svētki? Savā laikā šādu jautājumu uzdeva svētais Bernārs. Svētajiem nav vajadzīga godināšana no mūsu puses. Taču, raugoties no savas puses, uzsvēra svētais Bernārs, kad es domāju par svētajiem, mani piepilda dedzīga vēlēšanās. Šie svētā vārdi atklāj šodienas svētku nozīmi: kad mēs uzlūkojam svēto spožo piemēru, mūsos pašos pamostas cēlā vēlme pēc svētuma. Pāvests aicināja pievērst uzmanību šai patiesībai.

Atgriežoties pie jautājuma par svētuma būtību, Svētais Tēvs atgādināja, ka, lai būtu svēti, nav jāizdara kaut kas ārkārtējs, ne arī jābūt apveltītam ar ārkārtējam dāvanām. Lai kļūtu svēti, pietiek vienkārši „kalpot” Jēzum, uzticēties, sekot Viņam un mīlēt.

Svēto dzīves piemērs iedrošina arī mūs, kaut arī katram nākas nest savu krustu, vienmēr iet uz priekšu, mīlēt tāpat kā mīlēja Kristus un piedzīvot patiesu prieku. Pāvests pasvītroja, ka cilvēka skumju un nelaimes vienīgais iemesls ir atrašanās tālu no Dieva. Turpretī dzīvojot draudzībā ar Dievu, cilvēks dzīvo patiesā un neizsakāmā priekā. Šāds ceļš, kaut arī pieprasa zināmu piepūli, tomēr ir iespējams visiem. Jo svētums vispirms ir Dieva dāvana, un Dievs šo dāvanu dāvā katram.

je/RVAll the contents on this site are copyrighted ©.