2006-11-04 14:04:34

Nadskof Celestino Migliore na 61 zasedanju generalne skupscine ZN govoril o palestinskem vprasanju


NEW YORK – (3.11.2006) Nadškof Celestino Migliore, apostolski nuncij in stalni opazovalec Svetega sedeža pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku je pred 61. zasedanjem Generalne skupščine napisal krajšo izjavo glede poročila o palestinskem vprašanju na Bližnjem vzhodu. Nadškof Migliore je v imenu delegacije Svetega sedeža po skrbni preučitvi poročila komisarja za vprašanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu pohvalil objavljeni dokumenta in poudaril, da le-ta odpira številna vprašanja, ki so del širše problematike. Po mnenju nadškofa se vsakoletna obravnava vprašanja razlik med Izraelci in Palestinci, premalo dotika srčike problema, ki je zanemarjanje vzroka za nastali položaj. Vsaka od sprtih strani je prisiljena živeti pod grozljivim pritiskom morebitnih terorističnih dejanj in vojaških vdorov, kar se kaže v številnih mrtvih, ranjenih in uničeni infrastrukturi.
Središče izraelsko-palestinskega spora je stalna nestabilnost na Bližnjem vzhodu, kar se ne bi smelo zanemarjati. Nadškof Migliore zato poudarja, da je delegacija Svetega sedeža prepričana, da sta za reševanje vprašanja nujni dve prednostni rešitvi. Prva je zagotovitvi varno življenje za Izralece na njihovem ozemlju, Palestincem pa je potrebno omogočiti oblikovanje lastne in varne države. To pa je mogoče doseči le z dejavnim posredovanjem mednarodne skupnosti in zagotovitvijo pogajanj med vpletenimi. Mednarodna skupnost doslej ni bila dovolj hitra in uspešna v razpravah za oblikovanje stabilnosti in miru na spornem območju, zato bi si morala v prihodnje prizadevati za uravnotežen pristop in izogibanju predsodkov na obeh straneh. Rešitev izraelsko-palestinskega spora je ključ za rešitev številnih vprašanj na celotnem Bližnjem vzhodu in posledično za širši svet.
Nadškof Migliore je tudi prepričan, da bodo številne probleme v regiji reševali s pogajanji in dialogom, pri čemer se ne sme pozabiti tudi na vprašanje statusa svetega mesta Jeruzalema. Sveti sedež zato vnovič podpira prizadevanja za mednarodno zagotovitev verske svobode tamkajšnjim prebivalcem, kakor tudi stalen, svoboden in neoviran dostop do svetih krajev vernikom vseh religij in nacionalnosti. Ob zaključku svoje izjave je nadškof Celestino Migliore še enkrat pozval mednarodno skupnost, da zagotovi pogajanja med sprtimi stranmi, saj se le s pravičnim in trajnim mirom, doseženim s pogovori in sprejetjem razumnih kompromisov, lahko uresničijo zakonita prizadevanja vseh ljudi v Sveti deželi.
All the contents on this site are copyrighted ©.