2006-11-04 18:59:29

Arhibīskaps Čelestino Miļjore: Saglabāt attiecības starp taisnību un mieru kultūras līmenī


Piektdien, 3. novembrī Apvienoto nāciju organizācijā notika sesija par tematu „Miera kultūra”. Klātesošos uzrunāja arī Svētā Krēsla novērotājs ANO, arhibīskaps Čelestino Miļjore. Viņš uzsvēra, ka miers vienmēr saistās ar taisnību. Šis fakts ir kopējs visiem cilvēkiem pasaulē, neraugoties uz viņu kultūras, filozofiskajām un reliģiskajām atšķirībām. Miers nozīmē katra cilvēka cieņu, kas ietiecas transcendentajā. Pāvesta sūtnis ANO aicināja uz vienotu darbību starp tautām un nācijām, lai veicinātu mieru, īpašu uzmanību veltījot cilvēku izglītošanai mieram.

Čelestino Miļjore aicināja atbalstīt arī Starptautisko Kultūras un Miera dekādi, kas reizē ir veltīta bērnu aizsardzībai pret vardarbību. Šī dekāde sākās 2001. un turpināsies līdz 2010. gadam. „Mums visiem ir jānes atbildība par jauno paaudžu audzināšanu,” sacīja diplomāts. Viņš piebilda, ka lielu postu gadu gaitā ir nesis patiesības trūkums par mieru un izteica nožēlu, ka arī šodien pasaulē ir kultūras un mentalitāte, kas to noliedz. Kā visdramatiskāko piemēru arhibīskaps minēja starptautisko terorismu. Starptautiskā terorisma kriminālā daba slēpjas nepatiesā kultūrā. Šāda kultūra noliedz saikni starp patiesību un cilvēka dzīvību. Šīs kultūras saknes rodamas nihilismā un fundamentālismā. Arhibīskaps paskaidroja, ka nihilists noliedz jau pašu patiesības pastāvēšanu, bet fundamentālists ir pārliecināts, ka to var uzspiest ar spēku. Neraugoties uz abu atšķirībām, tos vieno bīstami centieni uzbrukt cilvēkam un viņa dzīvībai, kā arī pašam Dievam.

Svētā Krēsla novērotājs īpaši uzsvēra, ka cēloņi, kas ir pamatā miera trūkumam, nav tikai sociāli un politiski. Tas, ka mūsdienu pasaulē pastāv terorisms, kari, genocīds, kā arī dažādas netaisnības nacionālā un starptautiskā līmenī, kas diskriminē, apspiež, atstāj izsalkušas un bezpalīdzīgas veselas tautas, kā arī apdraud tautu pastāvēšanu, ir izskaidrojams arī ar dziļākām kultūras, ideoloģijas, filozofiskajām un pat reliģiskajām motivācijām. Politiska izvēle bieži vien tām tikai seko. Čelestīno Miļjore norādīja, ka šai ziņā ir ļoti būtiski pieņemt tādu nacionālo un starptautisko politiku, kas atbilst patiesībai par mieru un kas atmasko melus, kas paspējuši ieviesties valdības attiecību sistēmā.

„Tātad, lai īstenotu mieru sociālā un politiskā līmenī, ir nepieciešams saglabāt pareizas attiecības starp taisnību un mieru kultūras līmenī,” rezumējot, teica Svētā Krēsla novērotājs.

All the contents on this site are copyrighted ©.