2006-10-30 17:24:16

Mässa med amerikanskt och mexikanskt altare på var sida av muren


Mexikanska och amerikanska biskopar har enats i ett talande initiativ. De kommer att d 2 november enligt traditionen fira mässa vid Mexikanska gränsen. I år blir det på var sin sida om den mur som just nu består av ett stängsel men som om en tid kommer att bli en riktig mur för att skilja staterna åt och förhindra passagen mellan dem.
USA-biskoparna kommer vid den gemensamma mässan att ställa upp sitt altare på deras sida och de mexikanska biskoparna på sin sida.De kan alltså se varandra och kommunicera med varandra under mässan
Biskopen avCiudad Juarez , Msg Renato Ascencio Leon har i en intervju till mexikanska biskopskonferensen bl.a sagt: Att bygga en mur som hindrar oss att se de människor som bor på andra sidan tjänar bara till att skilja de mest närliggande områdena åt. Jag vet att många av oss har anhöriga och släkt som bor på andra sidan och nu inte längre kan kommunicera med dem. Det är ett attentat mot våra mänskliga rättigheter. Och jag tror att det är ett misstag från president Bushs sida. Guvernören i Nya Mexico har öppet benämnt beslutet en dumhet. Vi mexikanska biskopar har i vårt pastoralbrev med titeln ”Tillsammans på hoppets väg” påvisat, att regeringarna har plikten att uppmuntra alla mekanismer som kan bidraga till ökade arbetsmöjligheter innanför gränserna till det egna landet, men samtidigt har de plikten att vidga möjligheterna för dem som av rätta skäl tvingas flytta till en annan nation.
Vi har även sagt att regeringarna har plikten att skydda gränserna, men detta måste göras utan ingrepp mot de mänskliga rättigheterna. I annat fall begår man attentat mot dessa heliga principer. Man tycks även glömma att vi är gränsländer. Vår nation är ett genomgångsland. På vår mark passerar många människor från andra länder bl.a från Centralamerika som är emigranter och som tyvärr ofta möter döden.
Jag tackar mina bröder från USA som har arbetat mycket för detta vårt gemensamma initiativ. De har även skrivit till presidenten för att be honom tänka om i frågan .Muren är inte en lösning. Den kommer att skapa svårigheter för alla utan dokument som försöker passera, men den hindrar inte migrationsströmmen. De som vill utvandra kommer att finna på nya sätt för att komma över barriären och vi kommer att finna ännu fler offer vid gränsen.
All the contents on this site are copyrighted ©.