2006-10-26 15:25:36

Papež Benedikt XVI. nagovoril udeležence 5. mednarodnega zasedanja vojaških ordinarijev, ki so zbrani v Vatikanu na temo: »Vojaki v službi miru«.


VATIKAN – (26.10.2006) Papež Benedikt XVI. je danes sprejel udeležence 5. mednarodnega zasedanja vojaških ordinarijev, ki so zbrani v Vatikanu na temo: »Vojaki v službi miru«.
Pred 20 leti je moj predhodnik, papež Janez Pavel II., objavil apostolsko listino z naslovom: »Spirituali militum curae – Duhovna oskrba vojakov«, s katero je v luči II. Vatikanskega koncila posodobil cerkveno zakonodajo o tem, kako naj ordinariji nudijo duhovno oskrbo vojakom. Papeški dokument je upošteval tudi preoblikovanje vojaških sil in njihovega poslanstva na narodni in mednarodnem ravni.
Papež Benedikt XVI. je poudaril, da je potrebno znova preučiti uvodni del omenjene apostolske listine, v kateri so navedeni razlogi za duhovno oskrbo vojakov, ki vsebuje dve temeljni vrednoti – človeka in mir.
Vojaški ordinariji služijo ljudem vojakom, ki potrebujejo konkretno in prilagojeno obliko pastoralne pomoči, saj gre za večinoma posebne vernike. Zanje je velikega pomena skupnost ter usklajeno delovanje vojaškega ordinarija in Cerkve. Prvenstven cilj takšnega delovanja je vzgoja vernikov vojakov, kar pomeni vračati jim možnost za življenje v polni krstni poklicanosti in duhovni pripadnosti. Na to dejstvo je ob 3. zasedanju vojaških ordinarijev opozoril že Janez Pavel II. leta 1994, ko je na prvo mesto je uvrstil oblikovanje kristjana vojaka, spremljanje njega kot posameznika in njegovih domačih na poti krščanske posvetitve, poklicanosti, rasti v veri in pričevanju ter istočasnem podpiranju vojaškim okoliščinam prilagojenega bratstva, skupnosti in liturgične molitve.
Drugi vidik, ki ga je papež Benedikt XVI. izpostavil v svojem nagovoru vojaškim ordinarijem pa je vrednota miru. Pri tem je opozoril na »Spirituali militum curae – Duhovna oskrba vojakov«, ki uvodoma pravi, da vojaške osebe o svojem služenju lahko premišljujejo tudi s stališča zagovornikov oziroma razširjevalcev varnosti in svobode narodov. Kadar svoje dolžnosti izpolnjujejo pošteno in pravilno, tudi sami utrjujejo mir v svetu. Sveti oče je zato vse spodbudil naj bodo strokovnjaki in mojstri poučevanja o Cerkvi ter naj vse to uresničujejo v duhu gradnje miru med ljudmi in narodi. Cerkev je poklicana k temu zaradi svoje misijonarske narave, saj želi Evangelij miru in ljubezni oznanjevati in pričevati za Kristusa v vsakem okolju in kulturi. Tudi v vojaškem svetu je Cerkev poklicana biti sol, luč in kvas vse dokler se ne uresniči mir iz ljubezni do Boga, v katerem se osebe in ljudje lahko razvijajo celovito in so jim zagotovljene temeljne pravice. Papež Benedikt XVI. je še dejal, da se vojaškimi ordinariji združuje v molitvi k Očetu za nove delavce za žetev. Svetli zgledi številnih vojaških ordinarijev, kakor je blaženi duhovnik Secondo Pollo, ki so s herojsko predanostjo služili Bogu in bratom, opogumljajo mlade, da svoje življenje posvetijo službi za Božje kraljestvo, ki je kraljestvo ljubezni, pravičnosti in miru.All the contents on this site are copyrighted ©.