2006-10-25 17:02:36

Sätt Kristus i centrum för livet, sa Påven vid onsdagens audiensAlla sektorerna på Petersplatsen fylldes snabbt vid Benediktus XVI:s audiens idag, onsdag förmiddag, som hölls i vackert solsken och nästan i sommarvärme.
Vi har hittills i vår katekes talat om de tolv apostlarna, sa Påven. I dag lämnar vi dem för att gå över till några andra viktiga personer i den första kyrkan och till män och kvinnor som offrat sina liv för Kristus.. Dit hör bl.a.Paulus som även kallats för den trettonde aposteln.. Han hade alltid följt lagen troget, men hans tidigare motvilja mot evangeliet försvann plötsligt när han en dag mötte den uppståndne Kristus på vägen mot Damaskus. Hans egen berättelse av denna dramatiska omvändelse visar oss inte bara hans tanke om Kristus utan även hans kallelse att bli en Kristi lärjunge. Från det ögonblicket ägnade nämligen Paulus sitt liv helt åt att tjäna Kristus. Och även av Paulus lär vi oss att sätta Kristus i centrum för vårt liv och se allt genom Guds universella, försonande kärlek.
Paulus stora intresse för evangeliet ledde honom att föra Guds ord vidare till Asien och Europa och utstå otaliga förföljelser med mod och evig kärlek till Herren. Säkerligen förde även kärleken till Kristus honom mot martyrdöden här i Rom.. Han skriver i andra Korinterbrevet: “Kristi kärlek lämnar mig inget val”. I Paulus böner bör vi svara med glädje på hans uppmaning som vi finner i första Korinterbrevet: “Ha mig till föredöme, liksom jag har Kristus till föredöme.”
Vid audiensen deltog ett stort antal läkare från olika ordensjukhus samt militär från de italienska alpina trupperna.
Påven gjorde sin specciella hälsning på engelska till alla pilgrimerna som hade kommit från England, Irland , Nigeria, Sydafrika, Tanzania, Indien, Indonesien Japan och USA. Även de fransktalande pilgrimerna och de slaviska folken fick som vanligt sina speciella hälsningar.
All the contents on this site are copyrighted ©.