2006-10-19 15:47:55

Nadskov Celestino Migliore na generalnem zasedanju OZN


NEW YORK – (16.10.1006) Vatikanski stalni opazovalec pri Združenih narodih, nadškof Celestino Migliore, je na generalnem zasedanju v četrtek povedal, da je potrebno razvijati novo kulturo politike, ki bo posrednica v Novem partnerstvu za razvoj Afriške celine.
Partnerstvo za razvoj manj razvitega tretjega sveta, je projekt in izziv, s katerimi se sooča afriška celina in so ga leta 2001 pričeli voditelji afriških držav, kot so Južno afriška republika, Nigerija, Senegal, Alžirija ter Egipt. Nadškof Migliore je dejal, da je bilo Novo partnerstvo za razvoj Afrike na začetku dobro sprejeto posebej zato, ker je bilo v svojem nastanku afriški projekt in so ga vodili Afričani. Gre za skupno vizijo o sodelovanju in izvajanju nalog v Afriki, povezanih z zmanjševanjem revščine ter v smeri pospeševanja rasti in razvoja, tako na narodni kot mednarodni ravni. Nadškofa Celestino Migliore pa nadalje pravi, da ti cilji sodijo v širši kontekst mednarodnih prizadevanj za razvoj tretjega sveta, s katerimi skušajo v novem tisočletju prepoloviti skrajno revščino v Afriki do leta 2015.
Ti cilji kličejo po novi politični kulturi, še posebej na področju mednarodnega sodelovanja. Stalni opazovalec Svetega sedeža pri Združenih narodih tudi meni, da bo treba nekatera vprašanja in naloge, ki zadevajo mednarodne trgovinske odnose in se odvijajo prepočasi ter še vedno niso razrešena, začeti reševati nemudoma. Na ravni odnosov med dvema in več državami je treba ustvarjati oblike solidarnosti, preko katerih bi z odločnejšim izvajanjem in sodelovanjem ustvarili pogoje za dosego blagostanja in skupnega dobrega za celotno afriško celino.
Danes je za ohranjevanje miru na svetu odločilno spoznanje, da ni dovolj, da se države med seboj pravno in politično priznajo, ampak je nujno potrebno tudi sodelovanje med bogatimi in revnimi državami, in da je razvoj vseh držav skupna naloga nas vseh, sicer se bo razvoj ustavil tudi tam, kjer je ta dosedaj napredoval. Sveti sedež spodbuja države, da obnovijo prizadevanja v smeri mednarodnega sodelovanja in solidarnosti. Pri tem nadškof Migliore poudarja pomen prizadevanj na področju izobraževanja mladih, ki je bistvenega pomena pri doseganju razvojnih ciljev.
All the contents on this site are copyrighted ©.