2006-10-16 17:42:41

Mikrokredit för spetälska i Indien


Efter att Nobels fredspris utdelats till de fattigas bankir, Yunos, i Pakistan , för hans insatser för mikrokredit,kan vi nämna om en alldeles speciell typ av mikrokredit som fungerar bra i Indien.
Tidigt varje morgon kan man i ett av Warangals slumkvarter i Andhra Pradesh i Indien se ett äldre par som ställer upp sitt lilla bord, som blir till ett stånd och där radar upp olika föremål som de har till försäljning. Här finns tvål , shampo, karameller, kexpaket ,spännen och mycket annat. Det är en kommers som fötts just med hjälp av mikrokredit för att Venkaja och Narsamma som de båda heter, hör till de sista bland de sista i slumkvarteret och ingen bank skulle någonsin ha givit dem ett öre. De var ju dels gamla , tillsammans går deras ålder upp till 150 år, de var fattiga och dessutom hade de drabbats av Hansens sjukdom dvs spetälskan.
Men här kom missionären fader Antonio Grugni som även är läkare in i bilden. ”Vi insåg att dessa personer inte bara behövde vård mot sjukdomen utan även hjälp att komma igång och starta ett nytt och värdigt liv efter att de botats.. Fader Grugni kommer från påvliga missionsinstitutet ”Pime” Han berättar att sedan ett år tillbaka har man börjat experimentet med att ge mikrokredit med mindre lån åt ett antal expatienter. Lånen ska betalas tillbaka efter en viss tid beroende på vars och ens situation. Organisationen som sköter lånen heter Sarva Prema välfärdsorganisation. Det betyder Organisationen för universell kärlek. De har nu ett femtiotal kunder och en del av dem är kroniskt sjuka. Andra har drabbats av spetälska.
95 % av kunderna sköter regelbundet sina återbetalningar varje månad , något som de är mycket stolta över. Och Narsamma själv väntar alltid med iver på att läkaren som brukar ta emot den lilla summan av henne ska komma. Skulle han dröja går hon själv till hans mottagning och betalar. Trots att hon har svårighet med att gå.
Fader Grugni får hjälp på sin mottagning av ett tiotal läkare och sjukvårdare, alla indier, som undersöker och vårdar de circa 3000 patienterna som söker sig till mottagningen varje månad. De spetälska patienterna som har kontinuerlig vård är circa 2800.
Beträffande lånen berättar han att medelsumman på ett lån ligger mellan 100 Euro och 200 Euro . Det är små summor som vi inte begär någon ränta på. Men den som inte betalar igen lånet förlorar möjligheten att be om ett nytt lån.
Fader Grugni tog sinläkarexamen i Italien i Milano och specialiserade sig i Turin. Han kom till Indien för 30 år sedan och han prästvigdes ett antal år senare just i Indien. ”Jag kom hit i mission , säger han med en vits , men missionen tog mig i stället . Sarva Prema welfare society delar även ut stipendier åt ungdomar och ett antal mindre pensioner åt handikappaade. Mikrokreditsystemet är vårt senaste giv och det har blivit ett viktigt hjälpmedel. Det fungerar bra när den sjuke ska försöka återgå till arbetslivet och redan hade tidigare erfarenheter att bygga på. När han känner att någon litar på hans kapacitet gör han alltid sitt allra bästa.
Venkaja och Narsamma hade isolerats från yttervälrden genom sjukdomen som de även skämdes för. Nu har de återfått respekten för sig själva och sitt egenvärde.. De har god kontakt med omgivningen och alla tycker om dom.
Beträffande Nobelpriset till de fattigas bankir Yunus säger fader Grugni: Jag hoppas att det kommer att bära vidare budskapet om vikten av att ge kredit åt den mänskliga individen dvs visa förtoende åt honom eller henne. Den ekonomiska världen är ofta cynisk.
All the contents on this site are copyrighted ©.