2006-10-09 17:20:40

Påven vänder sig till de unga paren vid söndagens Angelusbön


När Påven i går visade sig i sitt fönster på Petersplatsen var det för att speciellt vända sig till alla unga par och tala om äktenskapet. I söndagens bibeltext ur Markusevengeliet skriver evangelisten: Vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt.
Min tanke , sa Påven , går till alla nygifta , kristna par. Jag tackar Gud för äktenskapets sakrament som är en Guds rika gåva och jag uppmanar de unga att stå dessa löften trogna under livets alla skeden, i glädje och sorg, med hälsa och vid sjukdomar., så som de lovat enligt vigselaktens rit. Med tanke på denna äkenskapets gåva bör det unga kristna paret sträva efter att bygga upp en familj som är öppen för livet och där parterna är i stånd att enade möta vår tids alla utmaningar. Vi behöver även dessa familjers vittnesbörd och vi behöver familjer som inte dras med av kulturella mod där man först tänker på egen njutning utan som står beredda att fylla sin uppgift i kyrkan och samhället.
Benediktus XVI påminde även om Påven Wojtyla som såg de unga paren som livets och kärlekens missionärer vars verk riktar sig både inåt i familjen med barnens uppfostran men även utåt i livet och i församlingen som ett tecken på Guds kärlek till alla. Påven slutade med en bön till Maria om hennes beskydd och böner för familjerna.
Påvens hälsning efter Angelusbönen gick som vanligt på olika språk till pilgrimer och turister. Speciellt vände han sig till alla de 350 ungdomar inom församlingar och organisationer i Roms stift som tillssammans med präster., seminarister och ordensfolk under de senaste dagarna för tredje året i rad gjort projektet “ungom missionerar för ungdom” Det innebär att de gått ut på gator och torg, till sjukhus och skolor eller till nöjeslokaler för att vittna om sin tro för andra ungdomar..
Vid Petersplatsen hade även deltagarna i de ekologiska bilarnas rally som organiserats från republiken San Marino samlats för att få påvens välsignelse för sig och sina bilar.
Rallyt startade nu från Petersplatsen för att anlända till Assisi under eftermiddagen. Manifestationen är ägnad åt den Helige Fransiskus som gärna väljs som symbol för miljöns och naturens skydd. I Assisi och i staden Gubbio i närheten hade man under rallyt organiserat prov på rätt körning i stadstrafik samt utnämnt den bästa ekologiska bilen.
På Peterplatsen fanns även representanter för de åtskiljda fädernas organisationer där pappona kämpar för sina rättigheter till kontakt med barnen efter skilsmässan och även de bad nu med sin närvaro om Påvens stöd i en för dem ofta svår situation.

All the contents on this site are copyrighted ©.