2006-10-02 16:58:02

Rosenkransbönen, missionsdagen, dialog och miljö i Benediktus XVI:s tankar under söndagens Angelusbön


Vid söndagens Angelusbön var borggården vid Påvens sommarresidens i Castel Gandolfo helt fylld av pilgrimer och turister som ville se och höra Påven. Vädret var strålande och det var Påvens sista angelusbön häruppe före inflyttningen till Vatikanen inför vintersäsongen.

-I dag , den första oktober tänkte jag stanna upp inför två aspekter inom kyrkan som hör till denna månad, och det är rosenkransbönen och kyrkans uppgift inom missionen, sa Benediktus XVI. Nästa lördag d. 7 oktober kommer vi att fira Jungfru Maria och rosenkransen och för varje år ber oss jungfru Maria att återupptäcka skönheten i denna bön, så enkel och så djup. Även vår förre påve, Johannes Paulus II, var en rosenkransens apostel. Vi minns honom när han med rosenkransen mellan fingrarna böjde knä, medan han mediterade över Kristus. Det var på samma sätt som han bad oss göra i sitt apostoliska brev , Rosarium virginis Mariae. Rosenkransbönen är en kontemplativ bön där Kristus står i centrum och som inte bör skiljas från meditationen över den heliga skriften. Det är den kristnes bön när han går famåt på trons pilgrimsfärd för att följa Kristus och där Maria går först. Jag skulle vilja be er alla, bröder och systrar, att be rosenkransbönen i era familjer, och i församlingarna under denna månad för Påvens böneintentioner , för kyrkans mission och för freden i världen.
Oktober är även missionsmånaden. Kyrkan är i sig själv missionär. ”Liksom fadern har sänt mig , sänder jag er” sade Jesus till apostlarna efter uppståndelsen . Kyrkans mission är en förlängning av Kristus själv, att till alla ge Guds kärlek med barmhärtighetens konkreta vittnesbörd och ord..
I budskapet för nästa världsdag för missionen har jag velat presentera kärleken som missionens själ. Aposteln Paulus , folkens apostel, skrev: Kristi kärlek lämnar mig inget val”. Må varje kristen göra dessa ord till sina egna, i glädje över att vara kärlekens missionär på den plats dit försynen sänt honom och med ödmjukhet och mod osjälviskt tjäna nästan med den glada och intensiva kraft som man får just genom bönen.
Missionens skyddshelgon tillsammans med Fransiskus Xavier är den heliga Teresa av Jesusbarnet, som vi idag vill påminna om. Det är hon som visat oss att den rätta vägen är att överlämna oss själva åt Guds kärlek. Må hon hjälpa oss att bli trovärdiga vittnen om evangeliet och kärleken. Heliga Maria, rosenkransens jungfru och missionens drottning, led oss alla fram till Kristus, vår frälsare.
Vi ska även höra något av Påvens ord efter Angelusbönen. Han berättade nu att han just haft glädjen att möta Emmanuel III Delly, babyloniernas och kaldeernas patriark, som rapporterat om den tragiska verklighet som den kära befolkningen i Irak måste kämpa mot dag för dag i ett land där kristna och muslimer lever tillsammans sedan 14 århundraden tillbaka, som barn av samma jord. Jag hoppas att banden för deras broderskap inte ska försvagas och med min andliga närhet ber jag er alla att ena er med mig och bedja till den allsmäktige Gud om fred och samförstånd för detta så hårt drabbade land.
I morgon firar vi FN:s världsdag för miljön under temat ”Städerna, hoppets magneter.” Den snabba urbaniseringsprocessen, en följd av den allt starkare inflyttningen till städerna, utgör ett av mänsklighetens stora problem under det 21 århundradet som vi måste försöka lösa. Jag uppmuntrar alla som verkar i degraderade områden att arbeta för värdiga villkor för befolkningen ,för att deras viktigaste livsvilkor må tillfredställas och att de ska få möjlighet att förverkliga sina förhoppningar, speciellt beträffande familjen och och en fredlig samlevnad.
En speciell hälsning fick representanterna för fokolarrörelsen som kommit från fem kontinenter samt deltagarna i sportens fest för regionen Lazio dvs området som ligger runt omkring Rom. Sportens fest har organiserats av Lazios biskopskonferens i San Paulus basilika. Där har 1500 handikappade ungdomar deltagit från olika europeiska länder. Och inför nationaldagen för nedbrytandet av arkitektoniska barriärer för de handikappade ber jag institutionerna och föreningarna inom volontärgrupperna att fortsätta deras samarbete mot detta mål.
I dag den sista söndagen på vistelsen i Castel Gandolfo uttryckte Påven sitt tack till biskopen , borgmästaren, kyrkoherden och alla i Castel Gandolfo för den gångna tiden och han slutade med ett hjärtligt ”Arivederci ”som nog de flesta av er lyssnare kan översätta och som betyder ”På återseende.”.
All the contents on this site are copyrighted ©.