2006-10-02 17:31:11

Dialogen i Somalia genom hjälp och kärlek


I Somalia går dialogen framåt genom kärleksverksamhet och handlingar När man talar om dialog tänker man ju i regel på det skrivna eller talade ordet men i Gibuti i Somalia är den typen av dialog inte lätt. Den form av islam som vi möter här utövas mestadels av de stora massorna som har tämligen låg bildningsnivå och inte samma kulturella tradition som våra andra religioner har eller som den som förekommer i andra muslimska länder.
Msg Giorgio Bertin som varit missionär och biskop i Somalia i många år kom till landet första gången år 1969. Han stod under en lång tid som hjälpbiskop vid sidan av biskop Salvatore Colombo som mördades år 1989 och efter det utnämndes han till apostolisk administrator . Från 2001 är han biskop av Gibuti.
-Hit kom kristendomen, berättar han , genom kolonisationen och en av våra svårigheter ligger just i att man ser på vår religion som kolonisatörernas religion. Vidare kan man även observera att den form av islam som vi möter i de olika länderna i Afrikas horn är en rätt aggressiv form som gör det svårt att få igång en dialog.
Därför måste man söka andra alternativ i rapporterna och det kan t.ex vara vittnesbörd från det dagliga livet som verkligen påvisar att det förekommer en respekt för nästan. I Mogadiscio har det alltid förekommit en stark spänning och extremisterna där känner förmodligen skyddet från regimens sida som gör att dom lättare vågar angripa de kristna, något som nyligen hände då det gällde mordet på den katolska nunnan , syster Leonella.
Jag vill inte binda samman spänningen som råder med Påvens tal i Regensburg men på något vis har nog Påvens ord i den spända atmosfären blivit droppen som fick bägaren att rinna över. I hjärnan hos den som redan har sina fixerade ideer i vissa frågor kan en sådan händelse bli till den utlösande faktorn, tror Msg Bertin.
Men muslimer och kristna kan göra mycket tillsammans Före inbördeskriget hade vi byggt ett sjukhus i Somalia och vi hade även startat jordbruksprojekt gemensamt. Man kan idag göra mycket just i de mänskliga rättigheternas namn. Därför har vi nyligen öppnat ett centrum för Caritas i staden Baidoa, den stad där övergångsregeringen har sitt säte idag.. På den nivån hoppas vi att nå fram till ett gemensamt språk.
Extremismen har blivit starkare inom vissa klaner på sista tiden. Deras radikala tendenser beror kanske även på att de känner sig starkare än andra. Men det är inte försent för en förändring. Och man möter det moderata islam tämligen ofta i Somalia idag. Även bland mer envetna element finns det numera personer som visar sig tillgängliga för att öppna en dialog.
Många personer jämför de båda religionernas reciproka rättigheter. Muslimerna i Italien och i övriga Europa har rättigheter som de kristna förnekas i islamska länder.
Biskop Bertin tror emellertid inte man ska hota med att ge tillbaka med samma mynt. Islam lever en kulturell fas som är mycket annorlunda från vår. Den passage som vi gått igenom med andra Vatikankonciliet har islam ännu inte nått fram till. Han tror att det idag är viktigt att ge mycket för att kunna få något i gengäld. Men samtidgt bör vi visa styrka och stabilitet:det gäller en dialog och en öppning men utan att vi säljer vår egen identitet.
All the contents on this site are copyrighted ©.