2006-09-29 16:38:50

Svetový deň ruženca


Mexiko (28. septembra, RV/Zenit) – Hlavné mesto Mexika organizuje 21. októbra Svetový deň ruženca. Minulý rok sa na podujatí zúčastnilo viac ako 100 krajín. “Reakcia na tohtoročný oznam je veľmi silná,” vyjadril sa Guillermo Estévez Alverde, ktorý iniciatívu pred desiatimi rokmi spoluzakladal. “Najprekvapujúcejšie reakcie prišli z Afriky, kde naozaj veľký počet farností a spoločenstiev prejavil túžbu zapojiť sa – prvýkrát v histórii.”
Tento rok sa bude posvätný ruženec modliť na 6 úmyslov: za Božiu milosť, aby udržiavala lásku medzi ľuďmi; za mier na Zemi; za ochranu života a rodinných hodnôt; na úmysel Svätého Otca; za kňazské a rehoľné povolania a na úmysel a potreby miestnych cirkevných spoločenstiev. Svetový deň ruženca je laickou iniciatívou, do ktorej sa môže zapojiť každý. Jej organizátori v Mexiku odporúčajú, aby jej oficiálne uplatnenie v jednotlivých krajinách veriaci konzultovali s kňazmi, prípadne samotnou Konferenciou biskupov.

– dj -
All the contents on this site are copyrighted ©.