2006-09-25 16:03:47

Európski biskupi budú zasadať v Rusku


Rusko (25. septembra, SIR) – Predsedovia Európskych biskupských konferencií (CCEE) sa prvýkrát v 35-ročnej histórii spoločnej organizácie stretnú na pôde Ruska. Predseda Biskupskej konferencie Ruskej federácie mons. Jozef Werth pozval 34 svojich kolegov na 4. až 8. októbra do San Peterburgu. Ich prítomnosť v tejto krajine má byť prejavom úcty voči ruskému národu a spoločenstva s ním.

Biskupi si budú voliť nové predsedníctvo, ako aj komisie pre médiá, pastoráciu migrantov, školskej katechézy a povolania. Ich hlavnými témami bude pastorácia povolaní v Európe, manželstvo a rodina a Cirkev v Európe. O náboženskej situácii v Rusku im príde rozprávať aj zástupca Moskovského pravoslávneho patriarchátu.

–te–All the contents on this site are copyrighted ©.