2006-09-23 14:20:53

Popiežius susitiko su "jaunų Bažnyčių" vyskupais.


Šeštadienį Benediktas XVI taip pat susitiko su vyskupais iš Azijos, Okeanijos ir Afrikos šalių, kurie pastarosiomis dienomis Romoje dalyvavo Tautų evangelizavimo kongregacijos surengtame seminare, skirtame vyskupams iš vadinamųjų jaunų Bažnyčių. Jaunomis Bažnyčiomis čia vadinamos neseniai įkurtos, tačiau jau visiškai savarnkiškos vyskupijos misijų šalyse.

Esate pašaukti būti ganytojais šalyse, kurių gyventojų dauguma nepažįsta Kristaus,- sakė Popiežius. Dėl to jums skirta pareiga ir atsakomybė yra iš tiesų didelė. Iš tiesų didelių pastangų reikalauja ir vadovavimas mažumos sąlygomis gyvenančioms krikščionių bendruomenėms, ir misionieriškas pašaukimas taip pristatyti Kristų jo nepažįstantiems, kad jie susidomėtų ir galėtų jį priimti. Tai, savo ruožtu, reikalauja ir išmintingo Evangelijos įkultūrinimo vietiniame kontekste, ir atidumo vietinių žmonių tikėjimui bei papročiams. Tačiau kaip ir kituose kultūriniuose bei socialiniuose kontekstuose, taip ir jūsų gyvenamose šalyse,- sakė Popiežius naujų Bažnyčių vyskupams,- svarbiausias yra liudijimas, skelbiamo mokslo ir duodamo pavyzdžio atitikimas. Tai jau buvo visiškai aišku tautų apaštalui šv. Pauliui, kuri sakė: „rodyk gerų darbų pavyzdį, mokymo grynumą, rimtumą, sveiką ir be priekaištų mokslą“ (Tit 2, 7-8). Benediktas XVI taip pat priminė savo pirmtako popiežiaus Pauliaus VI žodžius, kad „žmonės labiau klauso liudytojų, negu mokytojų, o jei klauso mokytojų, tai dėl to, kad jie yra ir liudytojai“.

Savo kalboje popiežius taip pat paminėjo mūsų dienų liudytoją seserį Leonella Sgorbati, nužudytą Somalyje. Bažnyčia vakar ir šiandien yra kankinių Bažnyčia. Kankiniai įkvepia mus vilties, kad krikščionių tikėjimas plėsis ir klestės. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.