2006-09-21 16:20:09

Mogadiše nužudytos italės vienuolės laidotuvės


Ketvirtadienį Nairobyje buvo palaidota Mogadiše nužudytą italė vienuolė, sesuo Leonella. Misijonierė buvo nušauta praėjusį sekmadienį gatvėje prie pediatrinės ligoninės „SOS“, kurioje dirbo. Sesuo Leonella buvo Nuliūdusiųjų paguodos seserų kongregacijos misijonierė. Ji gyveno ir dirbo Somalio sostinėje pastaruosius keturis metus. Prieš tai ji trisdešimt metų darbavosi Kenijos katalikų misijose. Vienuolės palaikus priglaudė Nuliūdusiųjų paguodos seserų kongregacijos kapinės Kenijos sostinės Nazareto priemiestyje.

Kartu su 66 metų ses. Leonella Sgorbati buvo nušautas jos asmens sargybinis, keturių vaikų tėvas Moahmed Mahamodu. Romoje veikiančios misijų žinių agentūros „Misna“ surinktais duomenimis, vienuolės asmens sargybinis žuvo stengdamasis savo kūnu apginti ją nuo pasikėsintojų atidengtos ugnies.

Nuliūdusiųjų paguodos seserų kongregacijos vyresnioji, sesuo Gabriella Bono pareiškė, jog sesers Leonellos sargybinio gyvybės auka liudija, jog galima įveikti savęs pašventimo kitiems barjerus. Misijonierė buvo krikščionė, o jos asmeninis sargybinis - musulmonas. Abu praliejo kraują už Somalį. Jų auka primena, jog yra kelių, vedančių į susitaikymą ir dialogą ir kad sutelkus jėgas visų tikybų vyrai ir moterys gali kurti brolystę, susitaikymą ir taiką.

Popiežius Benediktas XVI Mogadiše nužudytą vienuolę pavadino didžiai pasišventusia Evangelijos tarnaite. Reikšdamas užuojautą Nuliūdusiųjų paguodos seserų kongregacijai ir nužudytos vienuolės sesers Leonellos artimiesiems Popiežius reiškė viltį, kad jos pralietas kraujas galės tapti vilties sėkla, išauginsianti autentišką tautų draugystę, užtikrinančią pagarbą visų religiniams įsitikinimams. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.