2006-09-20 18:18:02

Tarptautinei atominės energetikos agentūrai (TATENA) 50 metų. Šventojo Sosto atstovo kalba


Austrijos sostinėje Vienoje prasidėjo rugsėjo 18-22 dienomis vyksianti Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) generalinė konferencija, pavadinta „Atominės energetikos panaudojimo XXI amžiuje naujos galimybės, tiekimo ir branduolinio neplatinimo garantijos“. Šia konferencija yra minima 50 metų TATENA įkūrimo sukaktis.

Joje dalyvavo ir Šventojo Sosto, kuris priklausė TATENA agentūros steigėjų grupei 1957 metais, delegacija. Jai vadovavo Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretoriato pasekretoris Pietro Parolin.

Monsinjoras Parolin savo kalboje pasveikino konferencijos dalyvius, perdavė popiežiaus Benedikto XVI linkėjimus. Grįždamas prie TATENA veiklai artimesnių klausimų, Šventojo Sosto atstovas pabrėžė, jog TATENA institucija lieka nepakeičiama tarptautinio bendradarbiavimo dėl taikaus ir vystimuisi skirto branduolinės energijos naudojimo plėtojimo. Neveltui 2005 agentūrai ir jos vadovui El Baradei buvo įteikta Nobelio taikos premija.

Nors TATENAI pelnytai galima priskirti daug nuopelnų, dar daug ko lieka padaryti ateityje, - sakė monsinjoras Parolin. Anot jo, Šventajam Sostui labiausiai rūpi Branduolinio ginklo ar jam pagaminti skirtų technologijų neplatinimo sutartis (NPT) ir joje numatytų įsipareigojimų vykdymas.

Ši sutartis yra vienintelis tokio tipo ir tokios apimties juridinis daugiašalis instrumentas, pasaulinio branduolinių ginklų neplatinimo režimo kertinis akmuo, pagrindas branduoliniam nusiginklavimui ir siekimui branduolinę energiją panaudoti tik taikiems tikslams. Ši sutartis gali padėt tapt pasauliui laisvu nuo branduolinių ginklų, kuriuos yra klaidinga laikyt taikos garantu – branduoliniame kare nebūtų laimėtojų, o tik pralaimėtojai.

TATENA susitarimai dėl saugos garantijų ir Papildomas sutarties protokolas yra patikimi ir veiksmingi branduolinės kontrolės instrumentai, todėl Šventasis Sostas palaiko šių įrankių platesnį ir griežtesnį pritaikymą.

Šventasis Sostas taip pat dar kartą išreiškia savo įsitikinimą dėl TATENA Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo traktato naudingumo, ypač skatinant branduolinį nusiginklavimą, ir ragina jo dar nepasirašiusias valstybes tai padaryti, - kalbėjo Šventojo Sosto delegacijos vadovas.

Tačiau ir tuo atveju, jei branduolinė energija naudojama tik taikiems tikslams, valstybėms tenka nelengva užduotis užtikrinti žmonių ir aplinkos saugumą. Neseniai minėta 20 metų baisios Černobylio avarijos sukaktis yra pakartotinis įspėjimas visam pasauliui.

Monsinjoras Parolin taipogi išreiškė Šventojo Sosto poziciją tokiu aktualiais klausimais, kaip situacija Artimuosiuose Rytuose ir derybos su Iranu. Pasak jo, Šventasis Sostas yra susirūpinęs augančiu nesaugumu Artimuosiuose Rytuose ir regi rimto dialogo būtinybę dėl viso regiono išlaisvinimo nuo branduolinio ginklo ir jo keliamos grėsmės. Saugumą ypač padidintų regiono valstybių prisijungimas prie TATENA susitarimų dėl saugos garantijų ir Protokolų.

Kalbant apie derybas su Iranu dėl jo branduolinės programos, Šventasis Sostas yra įsitikinęs, kad iškilę sunkumai gali ir turi būti sprendžiami diplomatiniais būdais.

Galiausiai monsinjoras Parolin atkreipė dėmesį į TATENA Techninio bendradarbiavimo programos sėkmę panaudojant branduolines technologijas žemės ūkio, medicinos, maisto saugumo srityse, taip padedant daugybei žmonių pagerinti savo gyvenimo sąlygas.

Galbūt ši programa galėtų ką nors pasiūlyti švaraus geriamo vandens, kurio neturi daugiau nei šeštadalis planetos gyventojų ir kuris yra darnaus vystimosi sąlyga, didesniu prieinamumu. (rk)
All the contents on this site are copyrighted ©.