2006-09-16 13:30:07

Rozhovor týždňa: so šéfredaktorom časopisu Viera a Život, s pátrom Ladislavom Csontosom SJ


Na začiatku júna sa v Ríme konalo stretnutie zodpovedných redaktorov jezuitských časopisov vo svete, ktoré sa venujú kultúrnym, náboženským a spoločenským otázkam. Sú medzi nimi periodiká ako talianska La Civiltá Cattolica, ktorá je považovaná za neoficiálny časopis Svätej stolice, či francúzska revue Etudes. Do rodiny týchto periodík patrí aj časopis slovenských jezuitov Viera a život, ktorý je zameraný na kresťanskú orientáciu. Jeho zodpovedný redaktor, páter Ladislav Csontos, nám o stretnutí v Ríme povedal: RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.