2006-09-15 19:25:05

Zmena na poste vatikánskeho štátneho sekretára


Castel Gandolfo (15. septembra, RV) – V Švajčiarskej sále Apoštolského paláca v pápežskom letnom sídle sa dnes konala rozlúčková slávnosť pri príležitosti odchodu kardinála Angela Sodana z postu vatikánskeho štátneho sekretára a zároveň menovanie kardinála Tarcisia Bertoneho do tohto úradu. Pápež Benedikt XVI. sa v úvodnom príhovore poďakoval kardinálovi Sodanovi za vernosť, kompetentnosť, oddanosť a lásku, s akou pracoval pre dobro Cirkvi po boku niekoľkých pápežov.

 
Kardinál Sodano predložil svoju rezignáciu už 22. júna tohto roka, Benedikt XVI. ju vtedy síce prijal, ale zároveň kardinála požiadal o zotrvanie v úrade do 15. septembra. Kardinál Sodano je v službách Svätej Stolice už od roku 1961, od pontifikátu Jána XXIII.. Po rokoch pôsobenia v úrade apoštolského nuncia v Čile bol povolaný do Vatikánu na sekretariát Rady pre verejné záležitosti Cirkvi, medzičasom premenovanej na Sekciu štátneho sekretariátu pre vzťahy so štátmi. Od roku 1990 začal pôsobiť na vatikánskom Štátnom sekretariáte. Do úradu vatikánskeho štátneho sekretára nastúpil 29. júna 1991. Vykonával ho ďalej aj po dovŕšení 75. roku života v roku 2002, a to na základe žiadosti pápeža Jána Pavla II.. Po jeho smrti v apríli 2005 a zvolení jeho nástupcu, Benedikta XVI., i tento nový pápež požiadal kardinála Sodana o zotrvanie vo funkcii: „V týchto prvých mesiacoch pontifikátu, som mohol i ja osobne oceniť vaše nadanie pastiera, úplne oddaného službe Apoštolskej Stolici. Som vám osobitne vďačný za obetavosť, s akou ste si plnili svoje každodenné povinnosti na štátnom sekretariáte a na pápežských zastupiteľstvách v rôznych krajinách sveta. V okamihu, keď odovzdávate túto zodpovednosť do rúk svojho nástupcu, Vám chcem vyjadriť svoje pocity vďačnosti aj v mene všetkých tých, ktorí vás v priebehu rokov poznali a obdivovali vaše schopnosti, múdrosť a neúnavnú horlivosť, s akou ste, nešetriac energiu, vykonávali svoje poslanie, majúc na zreteli iba najvyššie dobro Cirkvi. “

Benedikt XVI. napokon vyjadril radosť z toho, že kardinál Sodano bude i naďalej slúžiť Sväte Stolici v dôležitom úrade dekana kardinálskeho zboru a tiež ako člen rôznych vatikánskych dikastérií. Kardinál Sodano sa poďakoval Svätému Otcovi za jeho slová vďačnosti, ktoré podľa neho patria nielen jemu, ale aj všetkým jeho spolupracovníkom z vatikánskeho štátneho sekretariátu - kňazom, rehoľníkom i laikom, ktorí vykonávali svoju službu Petrovmu nástupcovi v tichosti a diskrétnosti: „Všetci spoločne sme mohli vykonávať tímovú prácu, s hlbokým vzťahom k Cirkvi, ktorý nás spájal pri tejto službe, najprv po boku Jána Pavla II. a teraz po boku Vás, Svätý Otče, ktorého Duch Svätý povolal, aby viedol loď Cirkvi k novým brehom.“

 
Po kardinálovi Sodanovi sa ujal slova novovymenovaný vatikánsky štátny sekretár, 71-ročný kardinál Tarcisio Bertone. Ako povedal, je si vedomý veľkej zodpovednosti, ktorú so sebou prináša jeho nové poslanie. „Práve dnes som poslal mnohým kontemplatívnym kláštorom list s prosbou o neustále modlitby príhovoru,“ vyznal sa počas slávnostnej nominácie kardinál Bertone. Zdôraznil pritom, že jeho „jedinou ambíciou“ je uskutočňovať i naďalej to, čo si zvolil za svoje biskupské heslo: „fidem custodire, concordiam servare“ – „chrániť vieru, zachovať svornosť“:

„Hlboké spoločenstvo, ktoré nás spája v zdieľaní záväzkov v službe Cirkvi – a teda aj službe ľudskej dôstojnosti a pokojnému spolužitiu medzi národmi – sa musí premeniť na oddanú a vernú spoluprácu, u mnohých z nás posilňovanú duchom kňazstva a pastoračnou láskou, ktorá by nás mala vždy povzbudzovať v našich aktivitách.“

 

 
Dnes odstúpil z úradov predsedu Pápežskej komisie pre Mestský štát Vatikán a predsedu Governatorátu Vatikánskeho mestského štátu kardinál Edmund Casimir Szoka. Jeho rezignáciu prijal pápež Benedikt XVI. takisto 22. júna tohto roka, podobne s  požiadavkou zotrvania v týchto úradoch do dnešného dňa 15. septembra, keď na tieto posty menoval arcibiskupa Giovanniho Lajola, doterajšieho sekretára pre vzťahy so štátmi. Mons. Lajola v jeho doterajšom úrade nahradí arcibiskup Dominique Mamberti, ktorý pôsobil ako apoštolský nuncius v Sudáne a v Eritrei. Arcibiskup Mamberti, Francúz, narodený v Maroku, je považovaný za dobrého znalca islamu.

 

 
- mv -All the contents on this site are copyrighted ©.