2006-09-15 19:44:08

Vatikánsky hovorca: Pápež podporuje dialóg s islamom


Vatikán (15. septembra,RV) - Riaditeľ Tlačového strediska Svätej Stolice, páter Federico Lombardi, vydal vyhlásenie k negatívnym reakciám zo strany moslimských predstaviteľov na niektoré pasáže z prednášky, ktorú v utorok, 12. septembra, na pôde univerzity v Regesburgu predniesol pápež Benedikt XVI. Išlo o rozsiahlu teologicko-filozofickú úvahu nad vzťahom medzi rozumom a vierou. Svätý Otec v nej o. i. uviedol citáty z dialógu, ktorý knižne vydal profesor Theodore Khoury, a to z dialógu, ktorý koncom 14. storočia viedol byzantský cisár Manuel II. Palaelogos s učeným Peržanom na tému kresťanstvo a islam a pravdy týchto náboženstiev. Menovaný cisár v rozhovore nastolil aj tému svätej vojny - džihádu. Pápež zmienkou o nej nemal v úmysle dotknúť sa cítenia moslimov, keďže rešpektuje islam a podporuje dialóg s moslimami, vysvetlil vatikánsky hovorca, páter Lombardi:
 „ Je vhodné zdôrazniť, že – ako vyplýva z pozorného čítania textu – to, čo Svätému Otcovi leží na srdci, je jasné a radikálne odmietnutie náboženskej motivácie násilia. Úmyslom Svätého Otca zaiste nebolo predostrieť hĺbkovú štúdiu o džiháde a moslimskom myslení ako hlavných témach, a už vôbec nie uraziť cítenie moslimských veriacich. Skôr sa v príhovoroch Svätého Otca zreteľne ukazuje napomenutie, určené západnej kultúre, aby sa vyvarovala ´pohŕdania Bohom a cynizmu, ktorý považuje výsmech z posvätna za právo slobody´ ... Jasnou vôľou Svätého Otca je pestovať postoj úcty a dialógu voči iným náboženstvám a kultúram, evidentne aj voči islamu.“

 
- mv, jb -
 All the contents on this site are copyrighted ©.