2006-09-15 17:29:36

Popiežius laišku pasveikino Antrojo Lotynų Amerikos ir Karibų Bažnyčių kongreso, skirto Bažnyčios socialiniam mokymui dalyvius


Meksikos sostinėje vykstančio kongreso dalyviams popiežius priminė socialinio magisteriumo svarbą. Bažnyčios socialinio mokymo plėtra yra autentiškas sielovados prioritetas. Jis turi tarnauti sąžinių formavimui, - pažymėjo Šventasis Tėvas sveikinimo telegramoje kreipdamasis į kongreso dalyvius. Laiške, kurį kongrese perskaitė Apaštališkasis Nuncijus Meksikoje, arkivyskupas Giuseppe Bertello, Popiežius priminė centrinį pasauliečių vaidmenį. Būdami ištikimi savo misijai Bažnyčioje ir pasaulyje pasauliečiai lyg koks raugas gali savo gyvenimo liudijimu, tikėjimu, viltimi ir meile prisidėti prie pasaulio pašventinimo ir kitiems atskleisti Kristų, - pažymėjo Benediktas XVI cituodamas Vatikano II Susirinkimo konstituciją apie Bažnyčią.

Kongreso darbus atidarė Lotynų Amerikos vyskupų tarybos teisingumo ir solidarumo departamento pirmininkas, kardinolas Oscar Rodriguez Maradiaga. Jis atidaromoje kalboje sakė, kad Lotynų Amerikos ir Karibų kraštai yra iš labiausiai nuskriaustų pasaulyje. Tačiau nepalanki situacija verčia drąsiau ir su viltimi spręsti tokias visuomenės negandas kaip korupciją, skurdą ir nekontroliuojamą žmonių migraciją. Visai tai sudaro milžinišką iššūkį Bažnyčiai, pašauktai gilinti dialogą su valdžios institucijomis tam, kad socialinio mokymo šviesoje savo nepakeičiamu įnašu į centrinę vietą keltų žmogų ir jo orumą.

Antrojo Lotynų Amerikos ir Karibų Bažnyčių kongreso apie Bažnyčios socialinį mokymą tema yra „Išvyskime visiems skirtą žemyną – teisingumas, solidarumas ir krikščionio liudijimas Lotynų Amerikai ir Karibams iškilusių iššūkių akivaizdoje. Kongreso darbuose, kurie tęsėsi visą praėjusią savaitę buvo skirti regiono vyskupams, vadovaujantiems socialinei sielovadai, Caritas direktoriams, katalikiškų universitetų ir pasauliečių organizacijų vadovams. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.