2006-09-14 17:15:32

Numatomos būsimos popiežiaus Benedikto XVI kelionės


Baigėsi ketvirtoji Šv. Tėvo tarptautinė kelionė, bet jau rengiamasi kitoms naujoms Popiežiaus iškyloms, pirmiausiai į Šv. Tėvo „artimąjį užsienį“, į Italiją. Dar šį rudenį Benediktas XVI keliaus į Veroną, kur spalio 16-20 dienomis vyks IV Italijos Bažnyčios suvažiavimas. Popiežius į Veroną atskirs spalio 19 rytą ir susitiks su suvažiavimo dalyviais, jiems pasakys kalbą. Suvažiavimo tema yra „Prisikėlusio Kristaus, pasaulio vilties, liudytojai“.

Popiežius su suvažiavimo dalyviais susitiks Veronos parodų centre, kuriame vyks suvažiavimo darbai. Juose dalyvaus maždaug 2500 žmonių, atstovaujančių visoms Italijos Bažnyčios realijoms – vyskupijoms, pašvęstojo gyvenimo bendruomenėms ir kongregacijoms, pasauliečių organizacijoms bei Italijos vyskupų konferencijos svečiai. Po susitikimo spalio 19 ryte su suvažiavimo dalyviais, Šv. Tėvas po pietų aukos šv. Mišias Veronos miesto stadione. Popiežiaus Benedikto XVI vadovausimame Eucharistijos šventime dalyvaus ne tik Veronos vyskupijos, bet ir kaimyninių Triveneto vyskupijų tikintieji. Po Mišių aukos Šv. Tėvas sugrįs į Vatikaną spalio 19 vakare.

Italijos bažnytinis suvažiavimas yra rengias kas dešimtį metų.Kita numatoma popiežiaus Benedikto XVI kelionė Italijoje bus vizitas į Paviją. Nors kelionės data dar nėra skelbiama, tačiau tikra, kad ateinančiais 2007 metais yra rengiamas popiežiaus apsilankymas Pavijos Šv. Petro Aukso Danguje bazilikoje. Joje popiežius melsis prie Hipono vyskupo, Bažnyčios tėvo, šv. Augustino žemiškųjų palaikų marmurinės urnos.

Bazilikos kriptoje saugojama šv. Augustino palaikų urna yra žymi sakralinio meno skulptūra, kurios 95 statulos ir 50 bareljefai vaizduoja didžiojo Bažnyčios mokytojo gyvenimą ir mokymą. Šv. Augustino palaikus Pavijos bazilikai padovanojo longobardų karalius Liutprandas VIII amžiuje.

Pirmosios istorinės žinios apie Pavijos Šv. Petro Aukso Danguje baziliką siekia 604 metus. Dabartinę baziliką palaimino popiežius Inocentas II 1132 metais. Vaizdus Pavijos bazilikos vardas - Šv. Petras Aukso Danguje - primena auksu dengtus buvusios, paleokrikščioniškojo stiliaus, šventovės skliautus.

Šv. Augustinas yra vienas iš popiežiaus Benedikto XVI dažniausiai cituojamų Bažnyčios Tėvų. Benediktas XVI savo daktarinę teologijos disertaciją apgynė teze apie „Tautą ir Dievo namus šv. Augustino Bažnyčios doktrinoje“. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.