2006-09-12 18:52:07

Popiežius Benediktas XVI aplankė gimtąjį Marktl am Inn miestelį.


Trumpai grįžkime prie pirmadienio pavakare įvykusio Popiežiaus apsilankymo gimtajame Marktl am Inno miestelyje, rytinėje Bavarijoje, netoli valstybinės sienos su Austrija.

Popiežius gimė Marktl miestelyje prie Ino upės (Marktl am Inn) 1927 metų Didįjį Šeštadienį, balandžio 16 dieną, Josepho ir Marijos Ratzingerių šeimoje. Dar tą pačią dieną jis buvo pakrikštytas Juozapo Aloyzo vardais parapijinėje Šv. Osvaldo bažnyčioje. Minėdamas šią savo krikšto Didįjį Šeštadienį aplinkybę Benediktas XVI yra pasakęs, kad būti pirmajam pakrikštytam nauju Šventuoju vandeniu jam visuomet buvo ypatingai svarbaus sutapimo ženklas. Popiežius Benediktas viename jam skirtame biografiniame veikale taip pat yra pažymėjęs, kad visuomet ypatingai žavėjosi tuo, kad jo gyvenimas nuo pat pirmųjų momentų buvo glaudžiu ryšiu susietas su Velykų slėpiniu.

Akmeninė, maždaug metro aukščio krikštykla, virš kurios Joseph Ratzinger buvo pakrikštytas 1927 metų Didįjį Šeštadienį, prieš dešimtmetį, kaip svarbus tuometinio kardinolo Ratzinger gyvenimo paminklas, buvo perkelta iš šv. Osvaldo bažnyčios į Popiežiaus gimtajame name įrengtą muziejų. Tačiau po išrinkimo Popiežiumi krikštykla buvo sugražinta į parapijos bažnyčią, o muziejus buvo pertvarkytas į „Popiežiaus Benedikto XVI gimtojo namo Fondą“. Fondo tikslas – Popiežiaus gimtame name pristatyti Benedikto XVI gyvenimo ir dvasinio brendimo kelią bei Popiežiaus gyvenimo darbus, jo veiklą ir teologijos raštus. Krikštykla ir toliau yra vartojama pagal paskirtį. Vietos klebonas pasakojo, kad per krikštus visuomet primena apeigų dalyviams, kad joje buvo pakrikštytas jų tėvynainis, Marktl am Inne gimęs Popiežius.

Marktl am Inno miestelyje pirmadienio pavakare buvo numatytas tik trumpas ir privatus Šv. Tėvo ir jo vyresniojo brolio Georgo apsilankymas šv. Osvaldo bažnyčioje, tačiau po apsilankymo bažnyčioje ir maldos prie krikštyklos, Popiežius ėjo į minią sveikinti susirinkusiųjų, o po pabendravimo su kraštiečiais, ypač su mažamečiais, kuriems skyrė išskirtiną dėmesį, papamobiliu nuvažiavo prie savo gimtojo namo. Išlipęs, popiežius nėjo į vidų, bet apžiūrėjo aikštelėje priešais namą jo garbei pastatytą naują paminklą. Iš bronzos nulietas dviejų metrų aukščio paminklinis stulpas vaizduoja statmenai pastatytą pergamento ritinį su bareljefiniais įrašais ir Popiežiaus herbu.

Šv. Tėvo Benedikto XVI apsilankymui Marktl am Inno miestelyje įamžinti taip pat buvo atidengtos atitinkamos paminklinės lentos - prie namo, kuriame gimė ir bažnyčioje, kurioje buvo pakrikštytas. Lentose prie popiežiaus vardo įrašytos dvi datos – gimimo 1927 m. balandžio 16 d. ir išrinkimo popiežiumi 2005 m. balandžio 19 d. (sk)All the contents on this site are copyrighted ©.