2006-09-09 18:31:22

Príhovor Benedikta XVI. na Marienplatz v Mníchove


Mníchov (9. septembra, RV) -
Vážená pani spolková kancelárka,
vážený pán ministerský predseda,
ctení páni kardináli,
milí spolubratia v biskupskej a kňazskej službe,
vážené dámy, vážení páni,
drahí bratia a sestry!

Je pre mňa veľmi dojímavé, že môžem opäť stáť na tomto nádhernom námestí pri päte mariánskeho stĺpa – na mieste, ktoré bolo už dvakrát svedkom rozhodujúcich zlomov v mojom živote. Tu ma pred takmer tridsiatimi rokmi srdečne a s radosťou prijali veriaci ako svojho nového arcibiskupa: Vtedy som svoju službu začal modlitbou k Božej Matke. Tu som sa lúčil so svojou diecézou, keď ma o päť rokov neskôr pápež povolal do Ríma, a ešte raz som sa obrátil s modlitbou na Patrónku Bavorska Patrona Bavariae, aby som do jej ochrany zveril „moje“ mesto a moju vlasť. Dnes tu stojím znova – tentokrát ako nástupca svätého Petra.

Ďakujem Pánovi ministerskému predsedovi, Dr. Edmundovi Stoiberovi, za srdečný pozdrav na privítanie, s ktorým sa na mňa obrátil v mene bavorskej krajinskej vlády. Ďakujem aj môjmu drahému nástupcovi v úrade pastiera arcidiecézy Mníchov-Freising, pánovi kardinálovi Friedrichovi Wetterovi, za srdečné slová, ktorými vyjadril pocity arcidiecézy. Pozdravujem pani spolkovú kancelárku, Dr. Angelu Merkelovú, a všetky politické, občianske a vojenské osobnosti, ktoré sa zúčastňujú na tomto krátkom privítacom a modlitebnom stretnutí. S osobitným pozdravom sa chcem obrátiť na kňazov, zvlášť na tých, s ktorými som spolupracoval ako kňaz a biskup v mojej rodnej diecéze Mníchov a Freising. A napokon s hlbokou náklonnosťou pozdravujem všetkých vás, drahí krajania a priatelia, ktorí ste sa zhromaždili na tomto námestí, aby ste mi preukázali svoje sympatie! Ďakujem vám za vaše srdečné prijatie, s osobitnou myšlienkou na všetkých tých, ktorí spolupracovali pri príprave tohto stretnutia a celej mojej cesty!

Snáď sa pri tejto príležitosti môžem opäť vrátiť k myšlienke, ktorú som predstavil vo svojich krátkych spomienkach v súvislosti s mojím menovaním za arcibiskupa Mníchova a Freisingu. Stal som sa nasledovníkom svätého Korbiniána. Na jeho legende ma už od detstva fascinoval príbeh, podľa ktorého medveď roztrhal koňa tohto svätca, keď bol na ceste do Ríma. Za trest – tak o tom rozpráva legenda – Korbinián naložil medveďovi na chrbát náklad, ktorý dovtedy niesol kôň. Tak ho musel medveď vliecť cez Alpy až do Ríma a až tam ho svätec pustil na slobodu. Keď som bol v roku 1977 postavený pred ťažké rozhodnutie, či mám alebo nemám prijať menovanie za arcibiskupa Mníchova a Freisingu – menovanie, ktoré by ma vytrhlo z mojej obľúbenej činnosti na univerzite – , pripomenul mi tento medveď, vlečúci náklad, výklad 22. a 23. verša 73. žalmu od svätého Augustína. Žalmista sa tam pýta, prečo musia trpieť tí, ktorí stoja na strane Boha, a hovorí: „Hlúpy som bol a nechápavý, a pred tebou som bol ako dobytča.  Ale ja som stále pri tebe.” Augustín, ktorý v slove „dobytča“ videl predovšetkým označenie ťažného zvieraťa, ktoré používa roľník na prácu na poli, spoznal v tomto obraze seba samého pod ťarchou svojej biskupskej služby – „biskupského batôžka“ „sarcina episcopalis“. Zvolil si život učenca a Boh ho určil za „tažné zviera“, poslušné dobytča, ktoré ťahá pluh po Božej roli, v tomto svete ... Ale práve tu mu žalm dal utešujúce osvietenie: Tak, ako je dobytča najbližšie pri roľníkovi a pod jeho vedením vykonáva ťažkú prácu, ktorá mu je zverená, tak biskup je celkom blízko pri Bohu, pretože vykonáva dôležitú službu pre jeho kráľovstvo.
 
Na pozadí tejto myšlienky biskupa z Hippo ma tento medveď vždy novým spôsobom posmeľuje, aby som vykonával svoju službu s radosťou a dôverou – ako pred tridsiatimi rokmi, tak aj teraz v mojej novej úlohe – a aby som deň čo deň vravel Bohu svoje áno: Stal som sa pre teba ťažným zvieraťom, ale práve taký som „ stále pri tebe.” (Ž 73, 23). Medveď svätého Korbiniána bol opäť pustený na slobodu v Ríme. V mojom prípade Pán rozhodol inak. A tak teda znova stojím pri päte mariánskeho stĺpu, aby som vyprosoval príhovor a požehnanie Matky Božej, tentokrát však nielen pre mesto Mníchov a pre Bavorsko, ale pre Cirkev celého sveta a pre všetkých ľudí dobrej vôle.


- mv -All the contents on this site are copyrighted ©.